Εισαγωγή στην Υγειονομική Διάταξη

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2718 Β 08 – 10 – 2012 ) με τίτλο “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων [...]

12
page  2  of  2