Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Διαδικασία Γνωστοποίησης

logo_adeies_FINAL-02 copy

Με τον Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ) αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Στην ουσία ο επιχειρηματίας γνωστοποιεί ( γι’ αυτό και πλέον δεν υπάρχει ο όρος Άδεια Λειτουργίας, αλλά Γνωστοποίηση Λειτουργίας ) την δραστηριότητα του στην Αδειοδοτούσα Αρχή ( Δήμος ), έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της κείμενης  πολεοδομικής , υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας, ενώ ελέγχεται εκ των υστέρων για το αν όντως τους πληροί.


Πατήστε στο συνέχεια για να δούμε πως βγαίνει πλεόν μια άδεια για Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Γνωστοποίησης.

Με αυτή την διαδικασία, οι επιχειρήσεις  απεμπλέκονται από την αναμονή των ελέγχων για να λειτουργήσουν, αλλά πλέον πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στην τήρηση των όρων λειτουργίας τους , μιας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει έλεγχος και πρόστιμο σε περίπτωση αμελείας στην τήρηση των όρων ή των εγγράφων που πρέπει να φυλάσσονται στην επιχείρηση. Περισσότερες λεπτομέρειες  γι αυτά παρακάτω.

Ας δούμε τώρα ποιους αφορά η παραπάνω νομοθεσία :

 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Επιχειρήσεις μαζικής Εστίασης πλήρους και πρόχειρου γεύματος και Επιχειρήσεις Αναψυχής ( εστιατόρια , ψητοπωλεία , οβελιστήρια , σνακ μπαρ , αναψυκτήρια , καφετερίες , μπαρ και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες ).

Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών
Παντοπωλεία, κρεοπωλεία , οπωροπωλεία , ιχθυοπωλεία , κάβες ποτών , καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , πρατήρια άρτου , πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής, καφεκοπτεία και παρόμοιες δραστηριότητες .

Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Κομμωτήρια , καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια  tattoo ).

Στην συγκεκριμένη διαδικασία εμπίπτουν και άλλες δραστηριότητες όπως θέατρα , κινηματογράφοι , καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  εντός τουριστικών καταλυμάτων και αυτόματοι πωλητές, αλλά αυτά θα γίνουν αντικείμενο ξεχωριστού άρθρου. Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι.

 

Βεβαίωση Ίδρυσης

Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει βεβαίωση από τον Δήμο ( είναι ουσιαστικά η προέγκριση με άλλο όνομα ) ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για γίνει αυτό κατατίθεται φάκελος στον Δήμο ( η την Δημοτική Κοινότητα αν μιλάμε για μεγάλες πόλεις ) με :

 • Αίτηση : συμφώνα με το Παράρτημα Α της Υπουργικής Απόφασης
 • Εξουσιοδότηση : αν την αίτηση την κάνει άλλο πρόσωπο.
 • Απόσπασμα χάρτη ( πχ google maps ) που να φαίνεται η θέση του καταστήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση για κανονισμό : αν η οικοδομή έχει κανονισμό που να μην απαγορεύει την ίδρυση του καταστήματος, τότε ο επιχειρηματίας κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει αυτό. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Πλέον δεν απαιτείται η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών της οικοδομής.

Στην συνεχεία ο Δήμος διερεύνα αρμοδίως τις υφισταμένες Χρήσεις Γης και τυχόν άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου, οι όποιες έχουν ημερομηνίες δημοσίευσης προγενέστερη του αιτήματος για την έκδοση της βεβαίωσης και χορηγεί, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, τη σχετική βεβαίωση. Αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τοπό προσκομίζουμε και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η βεβαίωση χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) ήμερων από την υπηρεσία του Δήμου και ισχύει για πέντε ( 5 ) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορευεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Να τονίσω ότι η βεβαίωση ίδρυσης δεν είναι Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , οπότε μόνο με αυτή δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα. Είναι όμως, απαραίτητο βήμα για να γίνει έναρξη στην εφορία και κατά συνέπεια να πάρουμε ταμειακή μηχανή .

Ας δούμε , λοιπόν πως παίρνουμε , αυτή την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας . Εντός τριών μηνών από την προέγκριση ( συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση ) , καταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας . Αυτά είναι :

Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στην συνεχεία, αφού ληφθεί η βεβαίωση και σε διάστημα 5 μηνών από την λήψη της, ο επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση να κάνει την γνωστοποίηση της δραστηριότητας του. Αυτή γίνεται ηλεκτρονικά στην σελίδα notifybusiness.gov.gr . Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει με τους κωδικούς του από το taxis και συμπληρώνει στοιχειά για την επιχείρηση , όπως την θέση , τους ΚΑΔ , την οικοδομική αδεία , το εμβαδόν , τον θεωρητικό πληθυσμό , αν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι και αλλά. Από την στιγμή που θα γίνει η  υποβολή της γνωστοποίησης τότε παίρνει μοναδικό αριθμό και το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων από τα παραπάνω στοιχειά, όπως πχ μεταβολή δραστηριότητας , προσθήκη χώρου κτλ , ο επιχειρηματίας οφείλει να κάνει μεταβολή της γνωστοποίησης και ενημερώνει τα αρχεία που τηρεί στο κατάστημα του.


Εδώ θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή! Επειδή μπορούμε σχετικά εύκολα να πάρουμε την αδεία, αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι η διαδικασία θα γίνει χωρίς να είμαστε έτοιμοι, έτσι άπλα. Σαφώς, έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο άπλα, γιατί όπως αναφέραμε πιο πάνω ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με τον μηχανικό του, θα πρέπει να βεβαιωθεί οτι η επιχείρηση του πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και να είναι σε θέση κάθε στιγμή να το αποδεικνύει. Αν η διαδικασία γίνει με λάθη ή με ελλείψεις,  ή αν δεν υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά  έγγραφα και στοιχειά στην επιχείρηση , ο επιχειρηματίας  θα κληθεί να πληρώσει ή να αλλάξει το κατάστημα εν μέσω λειτουργίας και το “δεν το ήξερα η δεν μου το πάνε ” δεν θα συγκινήσει κανέναν.

Αφού  γίνει η γνωστοποίηση, τότε κοινοποιείται  στην Αρμόδια Δ/ση Υγειονομικού Έλεγχου , στην Πολεοδομία , στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνομία, ενώ ο Δήμος έχει την υποχρέωση να βεβαιωθεί ότι θα ελεγχθεί τουλάχιστον το 30% των περιπτώσεων. Είναι πιθανό να ελεχθούν και όλες οι γνωστοποιήσεις που θα γίνονται. 

αδεια λειτουργιας γνωστοποιηση

 

 

 

Τήρηση αρχείου

Όπως είδαμε αφού γίνει η γνωστοποίηση, θα γίνει έλεγχος από τις αρχές ( Υγειονομικό , Πολεοδομία , Πυροσβεστική ), για το αν το κατάστημα πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από πριν ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τι ζήτα η κάθε υπηρεσία και να έχει φροντίσει να συμμορφωθεί. Παραδείγματος χάρη,  να υπάρχει η σωστή συγκρότηση του καταστήματος , τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας , τακτοποιήσεις , αρχές σχεδιασμού βάση HACCP κτλ.

Επίσης θα πρέπει να έχει ένα φάκελο με νομιμοποιητικά στοιχειά και έγγραφα για να αποδεικνύει την συμμόρφωση του με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Ο νομός ορίζει ότι : “Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος ( τα ακόλουθα ) έγγραφα, και τον οποίο ( φάκελο ) οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου”.
Περιληπτικά αυτός ο φάκελος θα περιέχει όλες τις άδειες και τα ανάλογα σχεδιαγράμματα , νομιμοποιητικά στοιχεία και τα αρχεία τήρησης που απαιτεί η υγειονομική διάταξη. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή ελλείψεις στην τεκμηρίωση και τα αρχεία τήρησης τότε και ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης θα υπάρξει είτε σύσταση προς συμμόρφωση είτε επιβολή προστίμου ( περισσότερα στην συνεχεία  ) είτε ακόμα ανάκληση αδείας και σφράγιση του καταστήματος.

Θεωρούμε ότι τώρα περισσότερο από ποτέ είναι επιβεβλημένη η συνεργασία με έναν επαγγελματία που θα μπορεί να κατευθύνει τον επιχειρηματία και να τον προφυλάξει από λάθη και παραλήψεις, τόσο στην δημιουργία όσο και κατά την λειτουργιά της επιχείρησης του.  


Αυτή ήταν η διαδικασία της Γνωστοποίησης. Στην συνεχεία θα περάσουμε σε μερικά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ρυθμίζονται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.

Μουσική

Καταργείται η αδεία μουσικής. Αντί αυτού ο επιχειρηματίας δηλώνει αν θα κάνει χρήση μουσικής εντός ή/και έκτος του καταστήματος του. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
Η άδεια της παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.
Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

Χρήση κοινοχρήστου

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4442/2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου παραμένουν ως έχουν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας της οικείας περιφερειακής ενότητας ( άλλα απαιτείται γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου ή/και της τροχαίας).


Σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κ.Υ.Ε. με αλλαγή φορέα είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού προηγουμένως καταβληθεί το ποσό του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί από τον προηγούμενο φορέα. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

 

 

Πυροπροστασία

Όσον αφόρα την πυροπροστασία τα καταστήματα χωρίζονται στις εξής τρεις κατηγορίες.

Στην Κατηγορία Α Χαμηλού Κινδύνου , στην Κατηγορία Β Μεσαίου Κινδύνου και την Κατηγορία Γ Υψηλού Κινδύνου.

Στην Κατηγορία Α ανήκουν τα περισσότερα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπως χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων και καταστήματα ( λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών ) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια ( οικοδομική άδεια πριν 02/1989 ) , απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται γιατί περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις, ενώ επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Όμως, οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση.

 Πρόστιμο

Όπως είπαμε σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή έχει παραλείψεις σε ότι αφορά τα έγγραφα και τα στοιχειά που θα πρέπει να έχει στον φάκελο της τότε επιβάλλεται πρόστιμο που για πρώτη φορά μπορεί να υπολογιστεί από τον καθένα.

Το πρόστιμο ισούται με :
ΠΡΟΣΤΙΜΟ = ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 1 ή 2 + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 3 – ΜΕΙΩΣΗ 1
Η τιμή υπολογισμού ισούται με :
ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ = τιμή βάσης *συντελεστής  επιπέδου παράβασης *συντελεστής μεγέθους
Η τιμή βάσης ισούται με 100 ευρώ.

Ο συντελεστής επιπέδου παράβασης έχει να κάνει με τη σπουδαιότητα των στοιχείων τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή και εχει τιμή από 3 εως και 6.   

Ο συντελεστής μεγέθους έχει τιμές απο το 1 εως το 8, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Η τιμή που υπολογίζεται από το γινόμενο των παραπάνω συντελεστών μπορεί να προσαυξηθεί έως 50% ή μειωθεί έως 20% ανάλογα με σοβαρότητα της παράβασης , το αν γίνεται κατ εξακολούθηση ή με το κατά πόσο συνεργάζεται ο φορέας.

 

Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση εντός της οποίας εάν ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Η αρμόδια αρχή, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις που έχουν να κάνουν με τις παραβάσεις, μπορει να προβαίνει σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος.

 

Ας δουμε και ένα παράδειγμα, όπως ελλιπή στοιχειά της δραστηριότητας σε μια σχετικά μικρή επιχείρηση με 30 εξυπηρετούμενους πελάτες.

Το προστιμο είναι : 100*3*2 = 600 ευρώ.
Πήραμε ως παράδειγμα ένα μικρό κατάστημα και το πρόστιμο είναι σημαντικό. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση ή πιο σοβαρές είναι οι ελλείψεις τόσο πιο μεγάλο είναι το πρόστιμο, οπότε θα πρέπει να δίνεται εξαιρετική βαρύτητα στην συμπλήρωση των διαφόρων αιτήσεων ηλεκτρονικών και μη και στην συμπλήρωση του φακέλου τεκμηρίωσης της επιχείρησης, γιατί έγινε φανερό πως τα λάθη , πλέον , πληρώνονται.

Και καθώς κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το  άρθρο για την νομοθεσία αδειοδότησης των καταστημάτων θα μπορούσατε να το μοιραστείτε με γνωστούς και φίλους.
Φυσικά απαντάμε σε κάθε απορία στα σχόλια από κάτω.

Είμαστε Πολιτικοί Μηχανικοί με πολυετή πείρα στην αδειοδότηση καταστημάτων και σαφώς μπορείτε να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης και να είστε σίγουροι ότι η επιχείρηση σας θα πληροί όλες τις προδιαγραφές  της νομοθεσίας και η επένδυση σας θα είναι ασφαλής και τώρα και στο μέλλον.

 

Recommended Posts
725 σχόλια
 • Daniel
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας….εχω ενα καφέ μπαρ και θέλω να βάλω και ναργιλέ….εχω ρωτήσει παντού και μου λένε ότι δεν μπωρο να βάλω νόμιμα και αν το κάνω θα με γράψουν….σε αυτή Τ περίπτωση τι κάνω…. Υπάρχει καμιά λύση???Ευχαριστώ πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αυτοι που σας το ειπαν να σας/μας δωσουν το που ακριβως το γραφει.

  • Daniel
   Απάντηση

   Καλησπέρα, μπορώ να βάλω ναργιλέ χωρίς καμία άδεια ή χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη άδεια; Μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα…

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    ναι, καλυτερα να τα πουμε κατιδιαν.

 • Γιαννης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας ,
  Θα ήθελα ν ρωτήσω αν έχουμε κάποιο σουπερ μάρκετ και εντός του μαρκετ θέλουμε να φτιάξουμε ένα παρασκευαστηριο άρτου πχ κριτσινια κουλούρια μπαγκέτα τι ακριβώς χρειαζόμαστε.
  Ευχαριστώ εκ τον υστέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δε νομιζω οτι γινεται κατι τετοιο.

 • Βάνα
  Απάντηση

  Γεια σας! Έχω ένα κουρείο ανδρικό παιδικό σε ένα κεντρικό δρόμο στη γειτονιά μου 12 χρόνια τώρα. Το ενοικιάζω. Δίπλα μου που το κατάστημα είναι άδειο, το ζήτησαν και κομμωτήριο. Αυτό μόνο καλό δε θα μου κάνει. Τι μπορώ να κάνω εγώ ώστε ο ιδιοκτήτης να μην το δώσει σε συναδέλφους? Είναι 3 καταστήματα στη σειρά δηλαδή. Το κουρείο μου, το διαθέσιμο κι ένας φούρνος.
  Με προστατεύει κάποιος κανόνας?

  • Βάνα
   Απάντηση

   Eπίσης κι εάν αυτό έχει σημασία, ο δρόμος χαρακτηρίζεται ως αμειγούς κατοικίας.

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
    Απάντηση

    Κομμωτηριο σε αμιγη κατοικια δεν γινεται, μονο κουρειο.

 • Βασιλης
  Απάντηση

  Καλησπερα !τι θα χρειαστω για να κανω ενα εργαστηριο γαλακτοκομικων προιοντων ;οχι τυροκομειο αλλα εργαστηριο.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Η ερωτηση σας ειναι πολυ γενικη για να απαντηθει εδω.

 • ΑΝΔΡΕΑΣ
  Απάντηση

  Σας ευχαριστω θερμά για την απάντηση,έχω κάτι ακόμα αν μπορείτε να απαντήσετε.Μπορεί εταιρία με άλλη κύρια δραστηριότητα(άσχετη με το φαγητό) αλλά τις προαναφερθείσες σαν δευτερεύουσες να ανοίξει το catering?
  Kαι αν το ανοίξει να το κάνει τότε κύρια δραστηριότητά της?(αυτο θα γίνει από διεκδίκηση επιχορήγησης).Να είστε καλά

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Ειναι αρκετα λογιστικο θεμα. Αυτο που μπορω να πω ειναι οτι πρεπει να βγει αδεια εργαστηριου τροφιμων.

 • ΑΝΔΡΕΑΣ
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  αν θέλετε και μπορείτε να μας λύσετε τις παρακάτω απορίες
  Α)μπορούμε να ιδρύσουμε εταιρία catering(υπηρεσιες τροφοδοσιας εκδηλωσεων)με φορολογική έδρα κάποιο γραφέιο ή οικία χωρίς να έχουμε οικονομική δραστηριότητα(αδρανής) και μετά από κάποιους μήνες να προχωρήσουμε στην ενοικίαση και λειτουργία παρασκευαστηρίου ? ‘Η η εταιρία θεωρείται κατάστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος έτσι κι αλλιώς οπότε θέλει παρασκευαστήριο με την ίδρυση της επιχείρησης?
  Β)με το παρασκευαστήριο catering θα λειτουργεί κι άλλος χώρος που θα πουλάμε προιοντα μας,είτε σνακ έιτε μεζεδοπωλείο.Είναι εφικτό?
  Γ)τι καταστήματα μπορούν να μας αφορούν ως προς ενοικίαση εκτός από παρασκευαστήρια ?Πχ. αρτοποιεία,ζαχαροπλαστεία,εστιατόρια?αφορά την Αθήνα
  ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   α. Δεν μπορειτε να εχετε εδρα γραφειο , πρεπει να ειναι ΚΥΕ.
   β. Θα μπορουσε να γινει, αν και δεν ειμαι σιγουρος τι ακριβως εχετε στο μυαλο σας.
   γ. Θα πρεπει να βρειτε χωρο που να μπορει να γινει εργαστηριο τροφιμων.

 • Βασιλικη
  Απάντηση

  Καλησπερα σας!!εχω νοικιασει ενα μαγαζι 35 τετραγωνικα για κομμωτηριο και μου ζητηθηκε απο την πολεοδομια για να δωσει βεβαιωση να κανω τακτοποιηση (αλλαγη χρησης απο καταστημα σε καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος).υπαρχει καποια εξαιρεση για την περιπτωση των κομμωτηριων???γιατι ο ιδιοκτητης εβαλε λεει εναν μηχανικο και του ειπε εκεινος οτι δεν απαιτειται αλλαγη χρησης…

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν χρειαζεται για κομμωτηρια, ο νομος για την αλλαγη χρησης αναφερεται σε χωρους συναθροισης κοινου ( καφε, εστιατορια κτλ ).

 • Δημητρα
  Απάντηση

  Καλησπερα ψαχνω να νοικιασιασω χωρο 120τετραγωνικα για καφε εστιατοριο και θελω να μαθω περιπου ποσο θα μου στοιχησει μια αδεια…Γιατι μερικοι χωροι που κοιταω δεν εχουν ξαναλειτουργησει σαν φαγαδικο…

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Ειναι πολυ γενικη η ερωτηση για να απαντηθει εδω.

 • ΚΙΚΗ
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Κατάστημα υγιεινομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα).Καταλαμβάνεται απο την αστυνομία ο αδερφός του ιδιοκτήτη να βοηθάει στο μαγαζί. Ασκείται μήνυση γιατί δεν είχε πιστοποιητικό υγείας (το κλητήριο θέσπισμα λέει: «»γιατί ο ιδιοκτήτης επέτρεψε να εργάζεται ως υπάλληλος χωρίς πιστοποιητικό υγείας, και γιατί ο ίδιος εργαζόταν χωρις το πιστοποιητικό αυτό»» ..και για τους δύο εγινε μήνυση) .
  1) αρχικά έχει βγάλει πιστοποιητικό υγείας σήμερα, οπότε θα το προσκομίσει.
  2) σαν αδερφός ούτως ή άλλως δεν υποχρεούται να τον έχει ασφαλισμένο ο αδερφός που ειναι ιδιοκτήτης, σωστά?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • Χρήστος
  Απάντηση

  Καλημέρα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!!!Θέλω να ρωτήσω τι είδους άδεια απαιτείται και από πού εκδίδεται, για επιχείρηση γηπέδων 5χ5 και 8χ8 με απλή εκμίσθωση χώρου (όχι ακαδημίες και σύλλογοι). Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν γνωριζω.

 • γιωργος
  Απάντηση

  καλησπερα και μπραβο κανεισ εξερετικη δουλεια1εχω καποιες ερωτησεις(ειμαι ανηδεος ισως φανουν χαζες)εργαζομε σε κετερινγκ το οποιο εχει επεγκελματικη κουζινα ,χωρο κτλ..εκανα μια σηζητηση μ τ αφεντικο στο αν θα μπορουσαμε να το λειτουργουμε το πρωι με μαγιρευτα φαγητα και να κανουμε ντελιβερυ..μου πε ψαξτο κ αυτο κανω…οποτε σ αυτο ακριβως θελω τη βοηθεια σου,χρειαζετε καποια επιπλεον αδεια?(και ποια?)για το ντελιβερυ ξερω γω η αλλεσ αποδειξεισ(ταμιακη ενοος διαφορετικη απ αυτη που χρησιμοποιουν στισ εκδηλωσεισ τους)?καθως αυτοι κοβουν και δελτιο παραγκελιας για τα φαγητα των δεξιοσεων κτλ..πρεπει να φενετε αλλοσ(εγω δηλαδη)ιδιοκτητησ αν και ειναι το ιδιο μαγαζι?θα επιβαρινθει με επιπλεον φορουσ ?γινετε να λειτουργησει νε τον ιδιο ιδοκτητη κοινος?οι ερωτησεισ οπως καταλαβενεισ ειναι γενικεσ απλα να σου δωσω να καταλαβεισ την ιδεα και να μου πεισ αν γνωριζεισ τι βηματα πρπει να ακολουθησω…σ ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερν ελπιζω να μ βοηθησεισ να βρω τουλαχιστον ποια ειναι τα βηματα που πρεπει να κανω καθωσ οπως ειπα ειμαι 20 υπαληλακοσ και δε ξερω καθολου απο ιδριση επειχησηρεων….με εκτιμηση..

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Θεωρω οτι θα μπορουσε να γινει με καταλληλη διαμορφωση του χωρου.
   Πολλες απο τις ερωτησεις σας ειναι για λογιστη.

 • Χρήστος
  Απάντηση

  Γεια σας, σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες συμβουλές σας.
  Θέλω να ανοίξω ένα καφενέ – αναγνωστήριο (βιβλιοθήκη) 40 καθυσμάτων, σε ένα παλιό σχολείο που ανήκει στην εκκλησία του χωριού για τρεις μήνες το χρόνο (χειμώνα δεν κατοικείται το χωριό). Τίτλοι ιδιοκτησίας όχι ισχυροί. Κάποια παλιά έγραφα παραχώρησης στην εκκλησία από παλιό κοινοτάρχη. Άδεια οικοδομής ούτε λόγος (απλό κτήριο 50 ετών και άνω). Η εκκλησιαστική επιτροπή και ο μητροπολίτης μου το νοικιάζουν έναντι μικρού ενοικίου αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω με την πολεοδομία που δεν υπάρχουν σχέδια και άδεια οικοδομής. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί η μη ύπαρξη των πολεοδομικών εγγράφων ??
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Σε τετοιες περιπτωσεις συνηθως χρησιμοποιουνται αεροφωτογραφιες ή παλια συμβολαια που να αποδεικνυουν οτι το κτισμα ειναι προ του 55.

 • Αγγελής Πετρακόπουλος
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μάθω αν απαιτούνται συγκεκριμένες διαστάσεις σε περίπτωση κατασκευής προθαλάμου εισόδου σε κυε όπου θα παίζει ζωντανή μουσική. Οι δύο θύρες πρέπει να έχουν συγκεκριμένη απόσταση? Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Εξαρταται και απο την μελετη πυρασφαλειας ( πλατος εξοδων κινδυνου ).
   Εγω δεν θα εκανα κατι μικροτερο απο 1.10 μ.

 • Απόστολος
  Απάντηση

  Κύριε Διαμαντή συγχαρητήρια !!! πραγματικά εντυπωσιάστηκα με την πληρότητα του εγχειρήματός σας
  Εκμεταλλευόμενος λοιπόν και εγώ την προσφορά σας να θέσω το ερώτημα μου
  Τοπικός πολιτιστικός σύλλογος ορεινού χωριού έχει την χρήση του πρώην δημοτικού σχολείου (αποχαρακτηρισμένο ) με παραχώρηση από τον Δήμο
  Στο σχολικό αυτό συγκρότημα ο σύλλογος με δαπάνη του διαμορφώνει χώρους μουσείου – συσκέψεων –σεμιναρίων –εστίασης –κουζίνας
  Ο σύλλογος έχει στην ιδιοκτησία του εγκατεστημένο όλον τον εξοπλισμό εστίασης μέχρι λεπτομέρειας (τραπεζοκαθισματα πιάτα μαχαιροπήρουνα κλπ)
  Επιθυμία του χωριού είναι να λειτουργεί ένα κατάστημα εστίασης όλο το χρόνο στο χωριό και όχι μόνο στις εκδηλώσεις του συλλόγου
  πρόθεση του συλλόγου είναι να αναθέσει αφιλοκερδώς σε κάποιον ιδιώτη την λειτουργία του χώρου εστίασης με την υποχρέωση να το λειτουργεί και τους 12 μήνες

  το ερώτημα
  τι είδους άδεια θα πρέπει να διαθέτει ο επιχειρηματιας ? .το παραχωρητήριο από τον Δήμο δεν προβλέπει επινοικιαση

  ευχαριστώ και πάλι μπράβο σας !

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Η αδεια θα ειναι «εστιατοριο».
   Για τα υπολοιπα καλυτερα να ρωτησετε εναν λογιστη η/και δικηγορο.

   • Απόστολος
    Απάντηση

    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση , κατα το νομο ποιος ειναι ο υποχρεος εκδοσης της αδειας στην περιπτωση μας ?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
     Απάντηση

     Η αδεια βγαινει στον ιδιοκτητη της επιχειρησης.

 • Μάκης
  Απάντηση

  Καλημέρα
  Να σας ευχαριστήσω με την σειρά μου για την πολύτιμη βοήθεια που παρέχετε σε λεπτά ζήτημα – απορίες, ετσι ωστε ο καθένας μας να μπορεί να οραματιστεί σωστά το business plan του.
  Η ερώτηση μου τωρα:
  Θα ηθελα να γνωρίζω εάν για την λειτουργία ενός all day cafe-bar υπάρχει περιορισμός τετραγωνικών στην υπάρξει κουζίνας …καλύτερα, πόσα τετραγωνικά του χώρου minimum πρέπει να παραχωρηθούν;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα , ειναι αναλογα με τα ατομα που θα εξυπηρετει και το τι θα προσφερεται.
   Ειναι πολυ γενικη η ερωτηση για να απαντηθει εστω και στο περιπου.

 • Γεωργιάδης Γεώργιος
  Απάντηση

  Πρόκειται να ξεκινήσω ατομική επιχείρηση πώλησης εφημερίδων, περιοδικών και ψιλικών σε ημιυπόγειο χώρο πολυκατοικίας, που λειτουργεί ήδη, αλλά με καινούργια άδεια. Για να βάλω ψυγεία και μηχανή αλέσματος κόκκινο καφέ (ελληνικός) χρειάζεται άδεια υγειονομικου ενδιαφέροντος. Και αν ΝΑΙ, και για τα δύο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ
   Απάντηση

   Αφου θα βγαλετε καινουργια αδεια ( παντοπωλειο ) θα πρεπει να μπει και το καφεκοπτειο.
   Τα ψυγεια θα ελεγα οτι καλυπτονται απο το παντοπωλειο.
   Απο την στιγμη που βγαζετε καινουργια αδεια το ημιυπογειο θα πρεπει να εξεταστει αν πληροι τις προυποθεσεις που ισχυουν σημερα.

 • Κωνσταντίνα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας. Πρόκειται να ανοίξω ένα κουρείο σε λίγο καιρό και θα ήθελα να μάθω πως μπορώ να σιγουρευτώ ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για να βγει άδεια υγειονομικού και επίσης Ποια διαδικασία Πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να λειτουργήσει το κατάστημα.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα μπορουσατε να κανετε προελεγχο με το υγειονομικο ή να αναλαβει το γραφειο μας την διαδικασια αδειοδοτησης.
   Θα πρεπει πλεον να ακολουθησετε την διαδικασια της γνωστοποιησης.

   • Κωνσταντίνα
    Απάντηση

    Σας ευχαριστώ πολύ!

 • Makis
  Απάντηση

  Καλησπέρα.
  Έχουμε μια περίπτωση στην οποία λειτουργεί μια καφετέρια εδώ και περίπου 9 χρόνια. Τώρα (και σύμφωνα με το λογιστή) θα γίνει διακοπή της επιχείρησης με μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας σε άλλο άτομο για να ξεκινήσει ξανά την καφετέρια. Μου είπε πως δεν κάνει τη μεταβίβαση της επιχείρησης για να μην πληρωθεί μεγάλος φόρος. Μπορείτε να μου πείτε ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και με ποια σειρά για να γίνει η μεταβίβαση της αδείας και αν αυτά που μου λένε ισχύουν;
  Επίσης, αν οι εγκρίσεις του προηγούμενου ιδιοκτήτη δεν έχουν λήξει (και ποιες είναι αυτές), μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον νέο ιδιοκτήτη (δεδομένου ότι γίνεται διακοπή-επανέναρξη της επιχείρησης και όχι μεταβίβαση);
  Τέλος, αν λόγω παλαιάς άδειας δεν έχει γίνει γνωστοποίηση στο notifybusiness του προηγούμενου ιδιοκτήτη, θα πρέπει να κάνει τώρα με την παλαιά άδεια και να την μεταφέρει στον καινούργιο ιδιοκτήτη;
  Ευχαριστώ και συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καταρχην δεν μπορω να σχολιασω λογιστικα θεματα γιατι δεν ειμαι λογιστης , ειμαι πολιτικος μηχανικος.
   Γενικα για να μπορει να γινει μεταβιβαση δεν πρεπει να γινει διακοπη στην εφορια.
   Η διακοπη πρεπει να γινει μετα.
   Αν βγει αδεια απο την αρχη ολα τα χαρτια θα πρεπει να βγουν απο την αρχη.
   Για να γινει μεταβιβαση θα πρεπει ο προηγουμενος να κανει γνωστοποιηση στο notifybusiness και μετα να γινει αλλαγη φορεα.

 • Ηλιάνα
  Απάντηση

  Καλημέρα σας..Για μια υφιστάμενη αδεια λειτουργίας πρατηρίου άρτου ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να προσθέσει καφε για διερχόμενους πελάτες. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στα τετραγωνικά?
  ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι , αλλα πρεπει να υπαρχει επαρκης χωρος για να γινονται ολες οι απαραιτητες ενεργειες.

   • Ηλιάνα
    Απάντηση

    Oταν λέτε επαρκής χώρος? Μία μηχανή καφέ έχει τοποθετήσει μόνο. Χρειάζεται και λάτζα πλησίον της καφετιέρας?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Για τον χωρο προφανως δεν μπορω να απαντησω χωρις να εχω εικονα.
     Επισης θα εβαζα μια ποδοκινητη λαντζα διπλα στην καφετιερα.

 • εμμανουελα
  Απάντηση

  γεια σας,
  ενδιαφερομαι να ξανα λειτουργησω ενα καφενειο που εκανε ο παππους μου πριν 35 χρονια περιπου…
  θα πρεπει να ξανακανω χαρτια για να το λειτουργησω???

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ναι.

   • εμμανουελα
    Απάντηση

    ευχαριστω πολυ!!!

 • Γιωργος
  Απάντηση

  Κ. Διαμαντη καλησπερα σας και ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας..
  Για ενα μαγαζι στην Αττικη καφε μπαρ με ολα νομιμα και οπως ακριβως πρεπειι να ειναι για τα τραπεζοκαθισματα ειναι νομιμο απο την πλευρα του δημου να ζητανε για τρεις ζαρτινιερες μικρου μεγεθους χρηματα; το μαγαζι ειναι σε πεζοδρομο τα λουλουδια δεν εμποδιζουν την διελευση των πεζων ειναι παντα καθαρα και περιποιημενα οπως και ολος χωρος που πληρωνουμε στο δημο και εντος αυτου του χωρου…
  Ευχαριστω πολυ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν ειμαι σιγουρος τι απαντηση αναμενετε.

   • Γιωργος
    Απάντηση

    Καλησπερα…απλα αν τα καταστηματα οπως το δικο μου πληρωνουν στο δημο για τα στοιχεια φυτευσεις ξεχωριστα απο τα τραπεζοκαθισματα… Ευχαριστω.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Συνηθως οχι , αλλα απο την αλλη ειναι θεμα Δημου.

 • Ανδρέας Τρίγκας
  Απάντηση

  Κ.Διαμαντή καλημέρα σας
  Έχω από το 2008 άδεια για καφέ – μπάρ – εστιατόριο σε ισόγειο κτίριο
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κατάστημα και να παρέχω σε περαστικούς κυρίως παγωτό-γρανίτα-καφέ
  Με καλύπτει η άδεια??
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αν μιλαμε για αλλο κτιριο πρεπει να βγει καινουργια αδεια απο την αρχη.

   • Ανδρέας Τρίγκας
    Απάντηση

    Στο ίδιο ισόγειο κτίριο αναφέρομαι που έχω ήδη την άδεια

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Σας καλυπτει η υπαρχουσα αδεια.

 • Σταύρος
  Απάντηση

  Γεια σας. Από τον Αύγουστο του 16 Έχω πάρει άδεια από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου για λειτουργία παραδοσιακού καφέ. Εκειδη το μαγαζί είναι καλοκαιρινο σκόπευα να το ανοίξω φέτος το καλοκαίρι. Έκανα αίτηση στο δημο για απευθειας παραχώρηση αιγιαλού την οποία δικαιουμαι και μου απαντησε ο μηχανικος πως επειδη υπαρχει μια πολεοδομικη παραβαση ( για την ακριβεια περγκολα) για την οποια ομως και προστιμο εχω πληρώσει αλλα και στη διαδικασία της τακτοποίησης είναι θα ζητήσει να μου κάνουν ανάκληση άδειας. Να σημειώσω ότι η παράβαση υπήρχε πριν πάρω την άδεια. Η αρμόδια υπηρεσία το ήξερε. Έχει δικαίωμα να γίνει ανάκληση αδειας; Είναι μέσα στα καθήκοντά του μηχανικού όλα αυτα τα οποία ενεργει; Αν δεν έκανα αίτηση για τον αιγιαλό δε θα είχε γίνει τίποτα διότι την άδεια την έχω. Εξάλλου αρμόδια για σφράγισμα καταστήματος είναι η αστυνομία και όχι ο Δήμος. Πως με συμβουλευετε να το χειριστώ δεδομένου η ότι όλη η προηγούμενη χρονιά πέρασε για το φταίξιμο του μαγαζιού με παρά πολλά έξοδα βασιζόμενος στην άδεια λειτουργίας που ήδη είχα. Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Η υποθεση ειναι λεπτη και δεν μπορει να απαντηθει εδω.
   Καλυτερα να μιλησουμε κατ ιδιαν.

 • Maria
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Θέλω να πουλάω γλυκά απο το σπίτι μου νόμιμα. Πώς μπορώ να κάνω την κουζίνα μου χώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν γινεται.

 • ΗΛΙΑΝΑ
  Απάντηση

  Κε Διαμάντη καλησπέρα. Για μια αδεια λειτουργίας νυχτερινού κέντρου θα γίνει έλεγχος από υγειονομικό. Τι πρέπει να προσέξω? Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ειμαι σιγουρος οτι θα συμφωνησετε πως η απαντηση παραειναι εκτενης για να απαντηθει εδω.
   Ευχαριστω.

 • Vera
  Απάντηση

  Καλησπέρα κ. Διαμάντη και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!
  Σε επιχείρηση τροφίμων -ήδη συγκροτημένη αλλά χωρίς προέλεγχο στην υγειονομική υπηρεσία- μετά την γνωστοποίηση και έναρξη λειτουργίας της, εάν σημειωθούν υποδείξεις από τον υγειονομικό έλεγχο, προχωρούν σε απευθείας κυρώσεις;
  πως μπορεί να είναι πλέον καλυμμένος ο υπεύθυνος της επιχείρησης για την ορθή λειτουργία της σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους; μόνο με διαδικασία προελέγχου στο υγειονομικο;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. Συνηθως και αν οι υποδειξεις δεν ειναι σοβαρες , γινεται συσταση και επιστρεφουν να δουν αν συμμορφωθηκατε.
   2. Μπορει να γινει προελεγχος γραπτως με σχεδια, διαγραμμα ροης κτλ για να εξασφαλιστειτε περισσοτερο.

   • ΗΛΙΑΝΑ
    Απάντηση

    Έχετε δίκιο..μήπως μπορείτε να με κατευθύνετε προς καποια νομοθεσία. Είμαι συνάδελφος και πρωτη φορά αναλαμβάνω αδεια λειτουργίας.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Αρχιστε απο την Υγειονομικη Διαταξη ΦΕΚ 2718Β / 2012

  • ΗΛΙΑΝΑ
   Απάντηση

   Εχετε δίκιο..που μπορώ να βρω πληροφορίες…εστω μια check list?

 • Teo 7
  Απάντηση

  Καλησπέρα..στην πολυκατοικία μου θέλει ο ιδιοκτήτης του ισογείου να νοικιάσει το μέρος για καφετέρια.Δίπλα μένει η αδερφή της+έχει δώσει το οκ.Οι 2 κυρίες έχουν μαζί όσα τετραγωνικά έχω εγώ στον 1ο όροφο.1)Μετράει η ψήφος τησ ιδιοκτητριας του ενοικιαζομένου οικηματος….;2)Έχω μεγαλύτερη ισχύ λόγω τετραγωνικών;
  Και που τα αναγράφει ολα αυτά;1 παραπομπή σας παρακαλώ…Ευχαριστώ εκ των προτέρων…

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Μετραει η ψηφος ολων των ιδιοκτητων των κατοικιων της πολυκατοικιας.
   Η πλειοψηφια καθοριζεται απο τα χιλιοστα.
   Δειτε ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723Β / 2017 αρθρο 2 , παραγραφος 3.

 • Tasos
  Απάντηση

  Κύριε Διαμαντή καλησπέρα σας,

  Θέλω να ανοίξω μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος . Έχω βρει ένα ισόγειο μαγαζί. Καταστατικό δεν υπάρχει, ο ιδιοκτήτης δεν έχει πρόβλημα με το είδος του μαγαζιού. Στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα διαμέρισμα που το έχει άλλος ιδιοκτήτης (που έχει την υψηλή κυριότητα) και το δικαίωμα υψουν (μελλοντικός δεύτερος όροφος) το έχει ένας τρίτος ιδιοκτήτης.
  1. Ο τρίτος ιδιοκτήτης που έχει το δικαίωμα υψουν θα πρεπει να συμφονισει και αυτος?
  2. Στον δεύτερο ιδιοκτήτη που έχει την υψηλή κυριότητα θα πρέπει να έχω την σύμφωνη γνώμη και της μητέρας του (επικαρπωτής)?
  3. Η γνώμη του ιδιοκτήτη του μαγαζιού μετράει?
  4. Το τι απόφαση θα πάρει ο καθένας θα πρέπει να τα έχω γραπτά ή μπορούμε με τον ιδιοκτήτη με μια υπεύθυνη δήλωση δικιά του να τα αναφέρουμε?
  5. Η απόφαση βγαίνει με βάση τις ψήφους ή τα χιλιοστά που έχει ο καθένας?

  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. 2. καλυτερα ρωτηστε εναν δικηγορο
   3. οχι
   4. το τυπικο δικαιολογητικο ειναι η υπευθυνη δηλωση του ιδιοκτητη. για δικη σας ασφαλεια καλο να εχετε και γραπτως την συναινεση των απο πανω.
   5. τα χιλιοστα

 • μαριος
  Απάντηση

  καλησπερα κε Διαμαντη,
  νοικιαζω ενα καταστημα εμπορικο και θελω να το γυρισω σε λιανικη πωληση παγωτου..το θεμα ειναι οτι ο ιδιοκτητης εχει πεθανει και οι συγγενεις το εχουν αποποιηθει..μπορω να αλλαξω χρηση?επηρεαζει που στο συμβολαιο λεει οτι δε μπορω να αλλαξω χρηση?
  σας ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. αν δεν εχει τραπεζοκαθισματα πιθανως να μην χρειαζεται αλλαγη χρησης.
   2. για το αν μπορειτε να αλλαξετε χρηση το συμβολαιο ειναι δεσμευτικο κατα την γνωμη μου, αλλα καλυτερα να ρωτησετε δικηγορο.

   • μαριος
    Απάντηση

    δε θα εχει τραπεζοκαθισματα..take away..
    σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας,
    συνεχιστε το πολυ καλο εργο που κανετε,
    να στε καλα,
    καλη συνεχεια,
    μαριος

 • Θάνος
  Απάντηση

  Καλησπερα σας! Έχω επιχειρηση Κέντρου Διασκέδασης και θα ήθελα να κανω δύο ερωτήσεις( ο χωρος ειναι χειμερινος και θελω να δραστηριοποιηθω και το καλοκαιρι)

  Α. Θέλω να συνεργαστω με ιδιωτικές επιχειρησεις(γαμοι, βαπτισεις) η με ιδιωτες(δεξιωσεις σε κατοικιες) και με αυτοκινουμενο οχημα να προσφερω ποτα και καφε στο χωρο τους (με ιδιωτικο συμφωνητικο και κατ’ αποκoπη τιμημα φανταζομαι). Χρειαζεται προσθετη αδειοδοτηση η με καλυπτει μια εναρξη δραστηριοτητατας κειτεριγκ ποτων στην εφορια?

  Β. Σε χωρο αλλης ιδιωτικης επιχειρησεις (καλοκαιρινο μαγαζι) θελω να διοργανωσω εκδηλώσεις στις οποιες αφου νοικιαζω το χωρο να πουλαω ποτα με το δικο μου ΑΦΜ χωρις να εμπλεκεται η επιχειρηση που μου παραχωρει το χωρο (εννοειται και οι λοιπες υποχρεωσεις μου οπως ασφαλιση προσωπικου, αγορα καβας κλπ). Ειναι εφικτο?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα μπορουσαν να γινουν και τα δυο, αλλα χρειαζεται παραπανω ψαξιμο.
   Καλυτερα ρωτηστε στο υγειονομικο της περιοχης σας.

 • Βασιλης
  Απάντηση

  Καλημερα ανοιξα προσφατα ενα Μπαρ, η προσοψη του μαγαζιου ηταν με τζαμαριες και τις αφαιρεσα για να ειναι ανοιχτο με το πεζοδρομο που περναει απο μπροστα, το μαγαζι οταν κλεινει κατεβαινουν Στορια ανοιχτου τυπου ( Χ ) ειναι επιτρεπτο απο το νομο;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Πολεοδομικως, πρεπει να βγει αδεια αλλαγης οψεων.
   Υγειονομικως, συνηθως δεν το δεχονται.

 • Γιαννης
  Απάντηση

  Καλησπέρα κ. Διαμαντή,
  Πόσο είναι το χαμηλότερο αποδεκτό ύψος για μία τουαλέτα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Συνηθως ειναι 2.20μ , αναλογα και την περιπτωση.

 • Αγνή
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Σε ένα κτίσμα με αδεια καταστηματος του 1967 θέλω να ανοίξω ένα μπαρ. Μου είπαν ότι για να βγάλω άδεια λειτουργίας πρεπει να κανω αλλαγή χρήσης στην πολεοδομία απο κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ισχύει?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Γενικα, ναι , αλλα θα πρεπει να εξεταστει ανα περιπτωση.

 • Ξενοφών
  Απάντηση

  Καλησπέρα κ Διαμάντη θα θέλαμε να ανοίξουμε ενα Mini Market σε ενα κτίριο οπου το ισόγειο στο οποιο θα ανοίξουμε ο ιδιοκτήτης συναινεί ενω ο αλλος ιδιοκτήτης του απο πανω σπιτιού το αποιο εχει κριθεί μη κατοικήσιμο λογο προβλημάτων στη στέγη του δεν συναινεί αλλά και δεν το επισκευάζει. Μπορούμε να πάρουμε άδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι, πρεπει να εχετε την συναινεση του απο πανω.

   • Ξενοφών
    Απάντηση

    Αν δεν έχουν ορίσει οι ιδιοκτήτες οριζόντιες ιδιοκτησίες τοτε παλι ειναι απαραίτητη η συναίνεση;

 • Αλκης
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Υπάρχει ελάχιστο οριο στην επιφάνεια (εμβαδόν) καταστήματος για να και να λειτουργεί ως αρτοποιείο?
  π.χ. στον νομό Καβάλας, σε επαρχία υπάρχει χώρος καταστήματος 90μ2. Μπορεί να λειτουργήσει ως αρτοποιείο/παρασκευαστήριο άρτου κλπ?
  Ευχαριστώ
  Αλκης

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οι επιφανειες των διαφορων χωρων υπολογιζονται απο την ημερησια παραγωγη.

 • Σωτήρης Αθανασίου
  Απάντηση

  καλημέρα σας αγαπητέ.
  σε παραλιακό χώρο που λειτουργούσε καντίνα ( με άδεια από τον δήμο της περιοχής ) θέλω να φτιάξω σταθερή καντίνα .
  ο χώρος έχει τακτοποιηθεί το 2011 αλλά σαν αποθήκες . Υπάρχει η δυνατότητα αδειοδότησης για καντίνα με τραπεζοκαθίσματα εντός του χώρου? δεν μιλάω για ομπρέλες και ξαπλώστρες που αφορούν τον δήμο.
  ο χώρος είναι 200 τμ. Θα προσλάβω πολιτικό μηχανικό για να ετοιμαστεί ο χώρος κατάλληλα για τέτοιου είδους κατάστημα και θα κάνω όλες τις απαραίτητες διαδικασίες αλλά δεν γνωρίζω αν μπορεί να αλλάξει η χρήση από αποθήκες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .
  Αν εξυπηρετείτε στην Αττική ίσως να μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ειναι αρκετα εξαιδικευμενη ερωτηση και δεν μπορουμε να απαντησουμε χωρις να εχουμε εικονα της περιπτωσης.

   • ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
    Απάντηση

    καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
    τι ακριβώς απαιτείται για για να έχετε εικόνα?
    Μήπως να κάνουμε κάποιο ραντεβού να δούμε τα στοιχεία ?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Θα μπορουσαμε να κανουμε ενα ραντεβου και θα χρειαστουν οτιδηποτε εχετε σε σχεδια, συμβολαια, τακτοποιησεις, παλιες αδειες κτλ, ετσι ωστε να εχουμε μια λεπτομερη εικονα.

 • Εύη
  Απάντηση

  Γειά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν για την έναρξη παντοπωλείου είναι νόμιμη η λειτουργία του σε κτίριο που είναι δηλωμένο ως αποθήκη χωρίς να κάνουμε αλλαγή χρήσης.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Για να αδειοδοτηθει ο χωρος πρεπει να γινει αλλαγη χρησης σε καταστημα.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ
  Απάντηση

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΎΟ ΛΌΓΙΑ ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΊΤΕ ΠΟΣΟ ΠΕΡΊΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΊΣΕΙ Ή ΈΝΑΡΞΉ ΚΑΦΈ ΜΠΑΡ ΣΕ ΧΩΡΙΌ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 700 ΚΑΤΟΊΚΩΝ….ΚΑΙ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΤΑ ΣΤΆΝΤΑΡ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΈΧΩ ΤΟΝ ΜΉΝΑ ΔΊΜΗΝΟ ΣΕ ΕΦΟΡΊΕΣ ΚΤΛ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • ποπη
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας κ.Διαμαντή,
  θέλω να κάνω έναρξη καταστήματος λιανικης πώλησης παγωμένου γιαουρτιου(παγωτό)βρήκα μαγαζί το οποίο παλιότερα λειτουρφόυσε σαν τεχνικό γραφειο και ειναι 32τμ σ ύτο υπάρχει ηδη τουαλέτα η οποια δεν ειναι συνδεδεμενη στο δυκτιο αποχευτευσης υπάρχει όμως βόθρος.Μπορώ να πάρω αδεια λειτουργειας καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος?

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα,

   πολυ πιθανόν να μπορείτε να πάρετε άδεια, αλλά θα πρέπει να απευθυνθείτε και στο υγειονομικο της περιοχής σας. Θα πρέπει ακόμα να πληρούνται μία σειρά απο προδιαγραφές για να μπορέσει να αδειοδοτηθεί το κατάστημα (νομιμότητα, χρησεις γης κτλ)

   Tο θέμα του βόθρου θα πρέπει και αυτό να το δείτε πιο λεπτομερώς με την τοπική υγειονονομική υπηρεσία

   Καλή σας συνέχεια

   • ποπη
    Απάντηση

    Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και σ’εσάς .

 • Μάριος
  Απάντηση

  Καλημέρα
  Θέλω να ανοίξω ένα πολυχώρο υγειονομικού ενδιαφέροντος (sport cafe, cafe bar,take away με εργαστήριο παγωτού).
  Για το εργαστήριο-take away έχει εγκριθεί επιχορήγηση, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βγάλω άδεια λειτουργίας για τα άλλα δύο μαζί και ξεχωριστή για το εργαστήριο; Αν όχι τι είδους άδεια λειτουργίας θα πρέπει να βγάλω;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Τα καφε – take away αδειοδοτουνται απο τον Δημο και το εργαστηριο παγωτου αδειοδοτειται απο την περιφερεια.
   Αρα θα βγαλετε δυο αδειες.

 • Στρατης
  Απάντηση

  Καλημέρα σας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου για τις πολύτιμες συμβουλές σας θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, Είμαι ιδιοκτητης ενός ακινήτου σε περιοχή που δεν επιτρέπεται η χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσπαθώ 3 χρόνια να βρω μια άκρη μήπως και καταφέρω να κάνω ΚΥΕ σήμερα λοιπόν διάβασα για τον νεο νόμο (4442/2016) ο οποίος αναφέρει πως δεν χρειάζεται πλέον άδεια αλλά μια γνωστοποίηση στον δήμο αφού όμως πρώτα πάρεις μια βεβαίωση από τον δήμο ότι μπορεί να ιδρυθεί το κατάστημα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν το δημοτικό συμβούλιο πάρει απόφαση να σωστή την βεβαίωση κατά παρέκλειση άσχετα αν επιτρέπεται η όχι η χρήση γης τότε θα μπορούσε να προχωρήσει η ίδρυση της επιχείρησης;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Συμφωνα με προσφατη εγκυκλιο του υπουργειου ( ΑΔΑ: ΩΒΩΥ465ΧΘ7-39Π ) επι της ουσιας δεν ισχυει ο Ν. 4442/2016 και ισχυει οτι ισχυε μεχρι σημερα.
   Απο κει και περα δεν θεωρω πολυ πιθανον να σας δωσουν αδεια κατα παρεκλιση των χρησεων γης, γιατι θα ειναι νομικα εκτεθειμενοι.

 • Δημήτρης
  Απάντηση

  Καλημέρα

  Εκτός της άδειας λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος(δήμος-υγειονομική υπηρεσία-πυροσβεστική) για αλλαγές που θα γίνουν στο χώρο(ανακαίνιση) χρειάζομαι και κάποιο άλλο είδος αδειοδότησης πχ: πολεοδμία?

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλημέρα,

   ναι ανάλογα με την έκταση των αλλαγών που θα γίνουν, θα χρειαστείτε και την αντίστοιχη οικοδομική άδεια απο την Πολεοδομία

 • Βασίλης
  Απάντηση

  Καλησπέρα, χώρος που προορίζεται για catering, εμπίπτει στην κατηγορία υγειονομικού ενδιαφέροντος; δλδ μπορώ να απευθυνθώ στον δήμο ή στην περιφέρεια αττικής;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ειναι εργαστηριο τροφιμων και αδειοδοτειται απο την Περιφερεια.

   • Βασίλης
    Απάντηση

    ευχαριστώ πολύ..και με χρήση γης «κατοικία», επιτρέπεται φαντάζομαι ίδρυση εργαστηρίου.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Σε «αμιγης κατοικια» δεν επιτρεπεται, σε «γενικη κατοικια» επιτρεπεται.

 • μιχάλης
  Απάντηση

  Γεια σας, ζητάμε βοήθεια k. Διαμάντη!!! θέλουμε να ανοίξουμε ένα μπουγατσάδικο με παρασκευαστήριο στο κέντρο της πόλης. αλλά τα μαγαζιά που βρήκαμε είναι πολύ μικρά, και δεν μπορεί να γίνει παρασκευαστήριο.
  ερώτηση:
  a) αν μπορούμε να φτιάξουμε παρασκευαστήριο στο κατάλληλο χώρο χωρίς πώληση kai να πουλάμε στο ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο στους περαστικούς πελάτες;

  b) αν μπορούμε να έχουμε 2 καταστήματα όμως παρασκευαστήριο να έχουμε μόνο στο ένα κατάστημα αλλά να πουλάμε και στα δύο σημεία.

  ευχαριστούμε εκ προτέρων!!!

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα,

   α) Ναι γίνεται αυτό που λέτε
   β) Και αυτή η επιλογή είναι εφικτή, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω ψάξιμο ως προς τις αδειοδοτήσεις των χώρων, αλλα είναι κάτι που θεωρώ ότι γίνεται

   Καλή σας συνέχεια

   • μιχάλης
    Απάντηση

    ευχαριστούμε πολύ για Γρήγορη απάντηση!
    Επίσης Σε ποια κατηγορία ανήκει η επιχείρηση στην περίπτωση α) και στην περίπτωση β);
    έχουμε βρει δύο καταστήματα, και τα δύο έχουν άδεια υγειονομικού. στο ένα κατάστημα έχουμε δυνατότητες και για παρασκευαστήριο και για σημείο πώλησης. στο άλλο κατάστημα Μπορούμε μόνο να πουλάμε τα προϊόντα μας. Επίσης θέλουμε να ρωτήσουμε αν μπορεί να γίνει μεταφορά έτοιμου προϊόντος από παρασκευαστήριο στο άλλο κατάστημα με κάποιο μεταφορικό μέσο.
    Ευχαριστούμε εκ προτέρων!

    • Αριστομένης Ελεμίνογλου
     Απάντηση

     Καλησπέρα και παλι,
     στην α περίπτωση θα κάνετε λογικά ένα παρασκευαστήριο για της ανάγκες ενός συγκεκριμένου καταστήματος, το οποιο θα χρειαστει με την σειρα του αδειοδοτηση ως πρατηριο.
     την β περίπτωση θα πρεπει να την συζητήσουμε κατ’ιδίαν. Το ακριβες σχήμα αδειοδότησης εξαρτάται από το υγειονομικό στο οποίο υπάγεστε και από την γενικότερη συγκρότηση της επιχείρησης.
     Όπως και να έχει, το γεγονός ότι και τα δύο καταστήματα είχαν στο παρελθόν άδεια υγειονομικού, ειδικά έτσι γενικά όπως το λέτε, χωρίς να ξέρω τι άδειες ήταν αυτές, πότε εκδόθηκαν και για ποια περιοχή μιλάμε, δεν μας δίνει κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για το αν πληρούν τις προδιαγραφές για την χρήση που θέλετε.
     Ναι είναι δυνατή η μεταφορά προϊόντων από μία επιχείρηση σε μία άλλη, εφόσον η μεταφορά των τροφίμων γίνεται σε κατάλληλα κυτία και με κατάλληλα οχήματα

     Καλή συνέχεια

 • κωστας
  Απάντηση

  καλησπερα. πολυ σημαντικα τα οσα γραφονται εδω μεσα..συγχαρητηρια.
  θα ηθελα να ανοιξω φαστ φοοντ σε καταστημα που ειδη λειτουργουσε επι χρονια με τετοια αδεια αλλα εκλεισε πριν δυο χρονια..στον ιδιο χωρο με την ιδια διαμορφωση πρεπει να βγει καινουργια αδεια??? υπαρχει περιπτωση να μην την εγκρινουν λογο νεας νομοθεσιας.κτλ..?(για παραδειγμα 1 τουαλετα )

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα,

   απο την στιγμή που έχει γίνει παυση της επιχείρησης στην εφορία, το νέο κατάστημα θα χρειαστεί αδειοδότηση απο την αρχη. Και φυσικά εφοσον μιλαμε πλεον για νεα επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφωθεί με την τρέχουσα νομοθεσία.
   Το αν μπορεί να πάρει άδεια με την υφιστάμενη διαμόρφωση ειναι προφανώς μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω εξαποστάσεως

   Καλη συνέχεια

 • Κώστας
  Απάντηση

  Συγχαρητήρια για την δουλειά σας.

  Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου.
  Θέλω να ανοίξω σταθερή η κινητή καντίνα ότι είναι ποιο εφικτώ (πίτσα takeaway) σε ενοικιαζόμενο άδειο οικόπεδο εντός πόλεις μέσα σε αγορά.
  Είναι εφικτω και τη άδειες θα χρειαστώ.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Κώστας.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα,

   θα χρειαστειτε ένα όχημα-καντίνα το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές του υγειονομικου, θα πρέπει να περάσει δηλαδή το όχημα απο έλεγχο για να πάρει την άδεια του. Επίσης θα πρέπει να ρωτήσετε τον Δήμο στον οποίο απευθύνεστε για το κατα πόσον χορηγεί άδειες για καντίνα στην περιοχή που σας ενδιαφέρει και για το αν πληρείτε τα κριτήρια για να σας χορηγηθεί άδεια

  • Κώστας
   Απάντηση

   Καλησπέρα,

   Σας ευχαριστώ πολύγια την άμεση απάντηση.
   Γνωρίζω τις ιδιαίτερεςπροϋποθέσεις για την αδεία καντίνας ,ήθελα να μάθω εάν ισχύει κάτι διαφορετικό όταναυτή είναι σταθερή ή μπορεί να βγει κάτι σαν υπαίθριο αναψυκτήριο για το λόγο ότιυπάρχει οικόπεδο.

   Ευχαριστώ.
   Κώστας Π

   • Αριστομένης Ελεμίνογλου
    Απάντηση

    Καλησπέρα,
    δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο στις προυποθέσεις αδειοδότησης καντίνας, ανεξαρτήτως σημείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες καλύτερο είναι να απευθυνθείτε στον Δήμο στον οποίο σας ενδιαφέρει να εγκαταστήσετε την καντίνα.

 • asha
  Απάντηση

  Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για όλες τις πολύτιμες συμβουλές που μας δίνετε απλόχερα και να σας ρωτήσω αν για την έναρξη κομμωτηρίου σκύλων απαιτείται άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος απο το Δήμο.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν υπαρχει νομικο πλαισιο για αυτη την δραστηριοτητα.

   • asha
    Απάντηση

    Πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται άδεια υγ ενδ ή πρέπει να το ψάξω πηγαίνοντας στο Δήμο και ότι μου πουν? Συγχωρέστε με για την επιμονή απλά δεν ξέρω πολλά και προσπαθώ να κατανοήσω τι να κάνω.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Το αν απαιτειται ή οχι αδεια δεν ειμαι σε θεση να το καθορισω.
     Θα μπορουσατε να κανετε ενα γραπτο ερωτημα στον Δημο και να σας απαντησει αυτος.

     Καλη συνεχεια.

     • asha

      Σας ευχαριστω!

 • Ασπα
  Απάντηση

  Καλησπερα ενδιαφερομαι να ανοιξω καταστημα με μπιλιαρδο internet cafe και να εχω αναψυκτικα και σνακ τι αδεια χρειαζεται καθως και ο χωρος τι προυποθεσεις πρεπει να πληρει ωστε να ειναι καταλληλος ευχαριστω εκ των προτερων..!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Θα βγαλετε αδεια καφετεριας – ιντερνετ.
   Προφανως κατανοειτε οτι λογω εκτασης δεν μπορω να γραψω ολες τις προυποθεσεις για να αδειοδοτηθει ο χωρος .

   Καλη συνεχεια.

   • Ασπα
    Απάντηση

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας να ειστε καλα κατανοώ απόλυτα αυτο που λέτε μονο μια λεπτομερεια θελω να μου πειτε εαν το καταστημα βρισκετε σε δευτερο οροφο αλλα η εισοδος ειναι απο κατω αγγιζει το δρομο υπαρχει προβλημα??

    • Ασπα
     Απάντηση

     Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας να ειστε καλα κατανοώ απόλυτα αυτο που λέτε μονο μια λεπτομερεια θελω να μου πειτε επειδη σε ιντερνετ καφε και μπιλιαρδο υπηρχαν καποιοι οροι εαν το καταστημα βρισκετε σε δευτερο οροφο αλλα η εισοδος ειναι απο κατω αγγιζει το δρομο υπαρχει προβλημα??

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Λιγο δυσκολο να γινει καταστημα σε δευτερο οροφο.

     • Ασπα

      Σας ευχαριστω!!

 • ΕΙΡΗΝΗ
  Απάντηση

  Καλησπερα.
  Θα ηθελα να ρωτησω αν το ΦΕΚ 230/7-12-2016 ειναι σε ισχυ και αν ναι ποιο αρθρο οριζει τι γινεται σε περιπτωση μεταβιβασης -αντικαταστασης αδειας. (δηλαδη η αντιστοιχη διευκρινηση του ΦΕΚ 3106/9-12-2013 αρθρο 3 που βρισκεται στην καινουρια νομοθεσια?)
  ευχαριστω πολυ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα, το ΦΕΚ 230/2016 δεν έχει τεθεί ακόμα πρακτικά σε εφαρμογή.

 • Δημητρης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την δουλειά σας.
  Θα ήθελα να μου πείτε για σνακ μπαρ 70 ατόμων με παρασκευαστήριο (φριτέζα,τηγάνι,σαλάτες,φούρνο)
  ισχύουν τα ελάχιστα τετραγωνικά παρασκευαστηρίου -πλυσης-ψυγειου μπουφε ταμειου στα 30 τμ ελάχιστο σύνολο ή είναι στην κρίση του υγειονομικού εφόσον τηρούντε ολες οι προυποθέσεις σε μικρότερο χώρο?

  ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ειναι στην κριση της Δ/σης Υγειας για μικροτερο χωρο, αλλα οχι πολυ μικροτερο.

 • Μαριος
  Απάντηση

  γεια σας, τωρα το 2017 λιγη το συμβολαιο ενοικιασης στεγης της επιχείρισης μου που εγινε ιουνιο 2013. μια απορια εχω.. αν δεν χρωστάω μπορει να πετάξει εξω ο ιδιοκτήτης η με καλύβει ο νομος ακομα και οταν λήξη το συμβόλαιο μου?
  εχω καταστημα υγειονομικού ενδιαφεροντος.
  Ευχαριστω

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Kαλησπέρα,
   στην περίπτωση που έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να μην το ανανεώσει

 • Ανδρέας
  Απάντηση

  Καλησπέρα,
  Ανοίγουμε ένα αναψυκτήριο ( καφε, σφολιατοειδη και σάντουιτς) το οποίο διαθέτει δικιά του πρασιά περίπου 6 μέτρα μάκρος και 3.5 πλάτος. Η ερώτησή μου είναι εάν μπορούμε να κλείσουμε την πρασιά με μία ειδική κατασκευή πχ τζαμαρία και να τοποθετήσουμε τραπεζοκαθίσματα. Επιτρέπεται το κλείσιμο -περιφραξη του χώρου η θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτός. Επισημάνω πως έχουμε βγάλει 48ωρη άδεια από την πολεοδομία.
  Ευχαριστώ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου
   Απάντηση

   Καλησπέρα,
   όταν λέτε να «κλείσετε» την πρασιά, φαντάζομαι εννοείται όχι απλα να περιφράξετε τον χώρο, αλλα να τον στεγάσετε. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Η άδεια που έχετε βγάλει δεν καλύπτει αυτές τις κατασκευές και ούτε γίνεται να εκδοθεί άδεια για κτίσιμο στο προκήπιο της οικοδομής.
   Αν θέλετε απλά να «περιφράξετε» τον χώρο, υπάρχουν λύσεις αλλά όχι υπο την μορφή τζαμαρίας. Η πιο κοντινή λύση είναι οι γυάλινοι ανεμοφράκτες ύψους περίπου 1,5μ. Επίσης εμπλέκονται και θέματα αποκλειστικής χρήσης του προκηπίου. Θα πρέπει βάσει κανονισμού οικοδομής-συμβολαίου ιδιοκτησίας να σας δίνεται η αποκλειστική χρήση του προκηπίου

   Καλή συνέχεια

 • Δημητρης
  Απάντηση

  Καλησπερα…ενδιαφέρομαι να ανοιξω καφε-μπαρ στην Αθηνα! Ποιες διαδικασιες πρεπει να ακολουθησω??

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ειναι πολυ γενικη ερωτηση για να απαντηθει εδω.
   Μπορουμε να κανονισουμε μια κατιδιαν συναντηση για να σας κατατοπισω.

 • Θοδωρής
  Απάντηση

  Καλημέρα σας. Θέλω ανοίξω ενα κατάστημα που να πουλάει καφέ, τυροπιτοειδη, ψωμί και να βάλω και ενα μικρό χώρο για συσκευασμένα τοπικά προϊόντα (κρασί, γλυκίσματα κτλ).
  1. Βγάζω άδεια για μαζική εστίαση?

  Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού μου έδωσε τα έγγραφα του μαγαζιού. Γράφουν ότι είναι κατάστημα (δεν διευκρινίζει τι καταστημα η οικοδομική αδεια του 1992).
  2. Μπορώ εγώ να το νοικιάσω ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. Θα βγαλετε αδεια καφε – αναψυκτηριο – πρατηριο αρτου – παντοπωλειο.
   2. Δεν ειναι απλη η απαντηση.

   • Στεφανος
    Απάντηση

    Έχω άδεια καφέ αναψυκτήριο και θέλω να πουλάω και σουβλάκια καλαμάκια
    Με καλύπτει η άδεια μου;;;

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Οχι , πρεπει να γινει προσθηκη «οβελιστηριο».

 • Γιαννης Χρυς
  Απάντηση

  Kαλησπερα , ευχαριστω για προηγουμενη απαντηση σας και ευχαριστω εκ των προταίρω για την επομένη.
  Εχω κλεισει ενα καταστημα το οποιο λειτουργουσε ως υγεονομικου ενδιαφεροντος πριν ( κωμοτηριο) Σκοπος μου ειναι να κανω καφε – σνακ-μπαρ . Υπηρχε παταρι στο οποιο εγινε επεκταση και χρησιμοποιουταν νομιμα ως κυριος χωρος . Η κυρια που ηταν ιδιοκτητρια απεβιωσε , και τα παιδια δεν γνωριζουν που ειναι τα χαρτια της νομιμοποιησης του παταριου. Στα σχεδια της οικοδομης που πηρα απο την πολεοδομια (1970) δεν φαινεται η προσθηκη. Το παταρι εμενα δεν με ενδιαφερει να το χρησιμοποιησω εξ ολοκληρου , παρα μου αρκει ενα μικρο μερος του , στο σημειο οπου φαινεται οτι υπαρχει στην αδεια , ως αποθηκη.
  Α) Πως ή που θα μπορουσα να βρω την πραξη νομιμοποιησης ; Β) Αν το εκλεινα ( το προσθετο παταρι) με καποιο μονιμο υλικό ετσι ωστε να μην υπαρχει προσβαση , θα μπορουα να συνεχισω χωρις προβλημα με την αδεια ;
  σας ευχαριστω πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Α. Βρειτε τον μηχανικο που εκανε την νομιμοποιηση.
   Β. Για αυθαιρεσιες ή τις τακτοποιητε ή φερνετε το ακινητο στην προηγουμενη νομιμη κατασταση.

 • Konstantinos Z
  Απάντηση

  Καλησπερα για ενα μαγαζι που πουλαει πιτσες , κρεπες , ντονατς και αλλα παρεμφερη αλλα ειναι on the go τι αδεια χρειζεται;; ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αναψυκτηριο για περαστικους.

 • Γιώργος1972
  Απάντηση

  Κ. Διαμαντή καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τις τόσο άμεσες απαντήσεις σας .

  Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά η άδεια του είναι κατάστημα (γραφεία) ποιος είναι ο υπεύθυνος για την αλλαγή χρήσης ο κάτοχος του κτιρίου ή ο μισθωτής (αν είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μπορεί ο μισθωτής με το μισθωτήριο να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες αυτός για να το αλλάξει?)

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν ειμαι σιγουρος οτι κατανοω «το ποιος ειναι υπευθυνος».
   Η αλλαγη χρησης μπορει να γινει στο ονομα του ιδιοκτητη ή του ενοικιαστη με συναινεση του ιδιοκτητη.
   Τωρα, για το ποιος πληρωνει … Ειναι μεγαλη ιστορια.
   Συνηθως πληρωνει αυτος που καιγεται περισσοτερο.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιαννης Χρυς
  Απάντηση

  Καλησπερα σας. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση. Προκειτε να ανοιξω ενα καφε – μεζεδοπωλειο. Μπορω μεσα στην αδεια να προσθεσω και παντοπωλειο , μιας και θα ηθελα να πουλω στο καφε και καποια παραδοσιακα προιόντα;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ναι , μπορειτε.

 • Δημητρης
  Απάντηση

  Καλησπερα,

  Θα ηθελα να ανοιξω καταστημα με κρεπες και θα ηθελα να ρωτησω τα εξης:
  1)Τι αδεια χρειαζομαι
  2)Ποια ειναι τα ελαχιστα τετραγωνικα
  3)Ποσο χρονο χρειαζεται για να βγει η αδεια

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   1. Αναψυκτηριο
   2. Δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα, αλλα μην βλεπετε κατι κατω απο 20 μ2
   3. Ο πραγματικος και ρεαλιστικος χρονος εκδοσης μιας αδειας λειτουργιας ειναι στο διμηνο.

   Καλη συνεχεια.

  • Χριστίνα
   Απάντηση

   Γεια σας! Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα που να πουλάει έτοιμο παγωτό και καφέ και ταυτόχρονα να φτιάχνω απλές παρασκευές όπως κεικ, κάποια βουτήματα, σάντουιτς κλπ στο πίσω μέρος του μαγαζιού για διάθεση μόνο σε περαστικούς. Το κατάστημα είναι περιπου 20 τμ. με wc. Τι άδεια χρειάζομαι; Επιτρέπεται να υπάρχουν στον ίδιο χώρο βιτρίνα πώλησης παγωτού και στο πίσω μέρος μικρή κουζίνα παρασκευής κεικ, βουτημάτων; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

   • Ηλίας Διαμάντης
    Απάντηση

    Η αδεια θα ειναι αναψυκτηριο-ζαχαροπλατειο.
    Λιγο δυσκολο να χωρεσουν ολα αυτα σε 20 τμ.

 • αντωνια
  Απάντηση

  Καλημέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι πλέον σε ισχύ ο νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ τ. Α’, 230/7-12-2016), με τίτλο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο Ζ’ του οποίου περιέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με στόχο την απλούστευση της λειτουργίας τους. Στην ουσία με ενδιαφέρει αν ΚΥΕ, για το οποίο έχουμε πάρει προέγκριση και έχουμε καταθέσει χαρτιά στο Δήμο για την άδεια από 10-1-2017 αλλά ακόμα δεν έχει καν περάσει το υγειονομικό, μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να περιμένει τη παλιά διαδικασία( πρώτα υγειονομικό και μετά άδεια από το Δήμο).
  ευχαριστώ…

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Περιμενουμε να εκδοθουν οι Υπουργικες Αποφασεις που αφορουν τον παραπανω νομο.
   Μεχρι τοτε ισχυουν τα παλια.

   • αντωνια
    Απάντηση

    ευχαριστώ για την άμεση απάντηση…

   • ΒΑΣΙΛΙΚΗ
    Απάντηση

    Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω εάν εκδόθηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις και εάν μπορώ να ανοίξω με την προέγκριση.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Οχι και στα δυο.

 • Κατερινα
  Απάντηση

  Καλημέρα Κ Διαμαντη.
  Προκειται να ενοικιασω καταστημα για χρηση «καφε-μεζεδοπωλειο» Πρωτα ομως θα ηθελα να σιγουρευτω οτι ο κανονισμος της πολυκατοικιας μου το επιτρεπει. (στον Δημο δεν γνωριζαν για να μου απαντησουν με σιγουρια..) Τον κανονισμο τον εχω στα χερια μου και γραφει μεταξυ αλλων περι του θεματος… Απαγορευεται η χρησιμοποιηση ως νυχτερινο κεντρο, ψητοπωλειο, ταβερνα, εστιατοριο…. Το καταστημα λειτουργουσε για πολλα χρονια ως μπαρ. Αν εχω καταλαβει σωστα, το μεζεδοπωλειο ανηκει στην κατηγορια «σνακ-μπαρ». Προφορικα ο διαχειριστης ειναι συμφωνος. Καλυπτομαι ομως απο το καταστατικο? Ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα προτιμουσα να μην απαντησω, καθως δεν εχω το εγγραφο στα χερια μου.

 • Γιάννης
  Απάντηση

  Καλησπέρα Θέλω να βγάλω μία άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ένα κτίριο που είναι δηλωμένο ως αποθήκη υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο ;
  Περιμένω απάντηση στο mail ευχαριστώ

 • Μαρία
  Απάντηση

  Καλησπέρα.. Θα ήθελα να κάνω κ εγώ μια ερώτηση.. Ένα καφενείο έκανε διακοπή αλλά τώρα αυτό τ κτίριο το ενοικιάσε ένας άλλος ο οποίος θα το κάνει και αυτός καφενείο και ζητάει την άδεια.. Αυτό γίνεται πλέον αφού έχει γίνει διακοπή ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Η αδεια δεν μπορει να μεταβιβαστει, επειδη εχει γινει διακοπη στην εφορια.

 • Βαγγελης
  Απάντηση

  Για σε ολους…εχω πολυ μεγαλο προβλημα με το καφενειο που ειναι ακριβος κατω απο το σπιτι μου…καθε μερα μουσικη,φωνες,καυγαδες κτλ.τι μπορω να κανω εχουμε καλεσει παρα πολλες φορες την αστηνομια αλλα τιποτα..μπορει να μου πει καποιος τι μπορω να κανω???

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να κανετε καταγγελια στον Δημο και την αστυνομια.

 • Γιωργος
  Απάντηση

  καλησπερα, θα ηθελα λιγη βοηθεια για μια αδεια που πρεπει να βγαλω (σνακ μπαρ). Υπαρχει πιθανοτητα να επικοινωνησουμε με μειλ? Ευχαριστω πολυ.

 • Ηλιάνα
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να λειτουργήσω ένα online μαγαζί και να πουλήσω τα γλυκά μου με ντελίβερι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τι χαρτιά χρειάζομαι?? ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να εχετε φυσικο καταστημα με αδεια λειτουργιας.
   Την διαδικασια μπορειτε να την διαβασετε στο αρθρο παραπανω.
   Αν θελετε περισσοτερες διευκρινησεις μπορουμε να επικοινωνησουμε και τηλεφωνικως.

 • Άννα
  Απάντηση

  καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω για ανοίξω ένα μαγαζί που θα πουλάει παρασκευάσματα αλμύρα και γλυκά τα όποια θα φτιάχνω μόνη μου χρειάζεται να έχω πτυχίο ζαχαροπλαστικής?ευχαριστώ εκ των πρότερων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι.

 • Μαριος
  Απάντηση

  Καλημέρα θέλω να πουλησω την επιχείρηση cafe bar που έχω μαζί με την άδεια λειτουργίας τι δικαιολογητικά χρειάζονται;;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αν θελετε να μεταβιβασετε την αδεια λειτουργιας, μπορειτε να διαβασετε το αντιστοιχο αρθρο στο site.

   • Μαριος
    Απάντηση

    Ευχαριστω πολύ!!!

 • αντωνία
  Απάντηση

  καλησπέρα και ευχαριστώ για την ‘άμεση απάντηση σε προηγούμενες απορίες μου. ήθελα να ρωτήσω για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος-εστιατόριο, για το οποίο έχω πάρει προέγκριση, μπορώ εφόσον καταθέσω τα χαρτιά για άδεια να λειτουργήσω με τον αριθμό πρωτοκόλλου ή πρέπει να έχω στα χέρια μου την άδεια για να είμαι νόμιμος να ξεκινήσω; καλές γιορτές…

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Πρεπει να εχετε αδεια για να λειτουργητε.

 • Παναγιώτης
  Απάντηση

  Καλησπέρα!!
  Εχω αδεια λειτουργίας καφε μπαρ..
  Λογω προβλημάτων Μουσικής. …
  Γεμισα το κτήριο με μπιλιάρδα και ποδοσφαιρακια. ..
  Η αδεια μου καλύπτει τα παραπάνω?
  Αν οχι Όσον αφορα το σφαιριστηριο τι ακριβως ειναι γιατι κεπ κ δημοι δεν γνωριζουν τιποτα

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλο θα ηταν να κανετε μια τροποποιηση και να δειξετε τα μπιλιαρδα/ποδοσφαιρακια .
   Το καφε/μπαρ παραμενει, απλα δειχνετε την καινουργια διαταξη του χωρου.

   • Παναγιώτης
    Απάντηση

    Με την τροποποίηση θα εχει πρόσβαση με κάποιο τρόπο η εφορία στο τζίρο που κανω στο ποδοσφαιρακι πχ ?
    Διαφορετικά χωρις να δηλωθει ποιος μπορει να μας κανει καταγγελια και με ποια παραβαση?απλα διατάραξη η κατι παραπάνω?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Νομιζω οτι τα παραπανω ξεφευγουν απο το πνευμα των ερωτησεων που γινονται εδω.

 • ανδρεας
  Απάντηση

  καλησπέρα! εάν κάποιος θέλει να ανοίξει ένα μαγαζάκι που να αλέθει καφέ και να δίνει και delιvery τί άδεια πρέπει να βγάλει?υπάρχουν ελάχιστα τετραγωνικά για τον χώρο? ευχαριστώ και καλές γιορτές σε εσάς και την οικογένειά σας!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Θα βγαλετε αδεια καφετερια – καφεκοπτειο.
   Ελαχιστα τετραγωνικα δεν υπαρχουν, αλλα εγω δεν θα εβλεπα μαγαζι κατω απο 20 τμ.

   Καλες γιορτες και σε εσας.

 • memos
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας! Κατάστημα που λειτουργούσε παλαιότερα με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος, (πουλούσε γλυκά) τώρα νέος ιδιοκτήτης θέλει να το κάνει Mini Market.
  1) Χρειάζεται εκ νέου άδεια ή μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της παλαιάς?
  2) γενικά η άδεια για Mini market χρειάζεται μελέτη πυροπροστασίας?
  ευχαριστώ για τον χρόνο σας

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   1. Χρειαζεται αδεια απο την αρχη, γιατι ειναι αλλο αντικειμενο.
   2. Δεν χρειαζεται πιατοποιητικο πυρασφαλειας, αλλα να πληρειτε τις προδιαγραφες τις κειμενης νομοθεσιας.

   Καλη συνεχεια.

 • Νίκος
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω τι χρειάζεται να κάνω έτσι ώστε να ξανά λειτουργήσω το κουρείο μου….έχει γίνει παύση εργασιών στην εφορία από τον Ιούνιο αλλά έχω την άδεια λειτουργίας. Σκοπεύω να κάνω έναρξη εργασιών στην εφορία με τον καινούργιο χρόνο και το κουρείο θα είναι το ίδιο (δεν έχει νοικιαστεί σε άλλον). Η άδεια λειτουργίας που υπάρχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάλι?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Τυπικα η αδεια εχει παυσει να ισχυει απο την στιγμη που εγινε διακοπη στην εφορια και πρεπει να βγει καινουργια.
   Απο την αλλη δεν ειναι ιδιαιτερα πιθανο να προσεξει καποιος το παραπανω.

 • ανδρεας
  Απάντηση

  καλησπέρα! εάν το μαγαζί έχει και πατάρι που υπάρχει η τουαλέτα χρειάζεται και το πατάρι άδεια για μη αποθηκευτικό χώρο?εάν το πατάρι ενωθεί με σκάλα η ασανσέρ τι διαστάσεις πρέπει να έχουν? ευχαριστώ!!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αν στο παταρι υπαρχει μονο WC, μπορει να ειναι βοηθητικος χωρος ( προφανως και νομιμος ).
   Η σκαλα πρεπει να εχει πλατος τουλαχιστον 90 εκατοστα.
   Δεν γνωριζω για ελαχιστες διαστασεις ανσασερ, αλλα αν κανετε ανσασερ πρεπει να κανετε και σκαλα.

   Καλη συνεχεια.

 • Νικητας
  Απάντηση

  ερώτηση: σε πολυκατοικία με κανονισμό και διαχειριστή, που δεν δίνει σαφή ερμηνεία για την χρήση καφετέριας-μπαρ σε κατάστημα στο ισόγειο της, η συνιδιοκτησία σε τακτική συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία άνω του 51% να μην εγκρίνει την εν λόγω χρήση. Πρακτικό της απόφασης κατατέθηκε από τον διαχειριστή στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Μπορεί να εκδοθεί άδεια σ’ αυτήν την περίπτωση μόνο με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ο νομος λεει αν δεν απαγορευει ρητα. Σε οποιαδηποτε αλλη θεωρειτε οτι επιτρεπεται.
   Αλλα, απο την στιγμη που υπαρχει αποφαση της συνελευσης της πολυκατοικιας που δεν εγκρινει την χρηση, ειναι πιθανο να μην παρετε καν προεγκριση.
   Γενικα, θα σας συμβουλευα να μην κανετε μαγαζι σε χωρο που ειναι εναντια σας η πολυκατοικια.

 • Στάθης
  Απάντηση

  Καλησπέρα!
  θέλω να ανοίξω ένα μαγαζακι που να φτιαχνει μονο hot dog,μπυρες και αναψυκτικα για περαστικους
  Σε ποια κατηγορια ανηκει αυτό?
  Τι άδειες χρειαζεται να βγαλω?
  Ποσο ειναι το ελαχιστο εμβαδόν που πρεπει να χει το μαγαζι?
  Ειναι απαρετιτος ο εξαερισμος ή ένας απλός απορροφητήρας αρκεί?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Θα βγαλετε αδεια μαζικης εστιασης «σνακ μπαρ». Δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα, αλλα μην δειτε κατι κατω 20 μ2.
   Χρειαζεται εξαερισμος.

   Καλη συνεχεια.

   • Στάθης
    Απάντηση

    καλησπέρα και πάλι
    αλλα ξέχασα να ρωτήσω αν χρειάζεται και wc γιατί αν χρειάζεται θέλουμε έξτρα m2 p.x 3χ1 μαζί με προθάλαμο.
    Έτσι δεν είναι?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Εννοειται οτι χρειαζεται W.C. με προθαλαμο διαστασεων 1×1.20m εκαστος.

 • ΜΑΡΚΟΣ
  Απάντηση

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις άδειες.Εχουμε ιχθυοπωλείο και θα θέλαμε να ψήνουμε στο κατάστημά μας ψάρια ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά???

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Θα πρεπει να βγει αδεια καταστηματος μαζικης εστιασης και να συγκροτηθει αναλογα το καταστημα. Τα δικαιολογητικα ειναι στο αρθρο απο πανω.

   Καλη συνεχεια.

 • Δημήτρης Σαχτούρης
  Απάντηση

  κ. Διαμαντή καλησπέρα σας.

  Θα ήθελα να ανοίξω ένα μικρό εργαστήριο παρασκευής Πολίτικης τυρόπιτας,
  το προϊόν θα το πουλάμε κατεψυγμένο χονδρική σε καταστήματα εστίασης
  και λιανική σε ιδιώτες.
  Επίσης σκεφτόμαστε την πιθανότητα να διαθέτουμε το προϊόν μας και ψημένο
  σε περαστικούς πελάτες.
  Σε αυτό το χώρο θα εργαστώ αποκλειστικά εγώ και η γυναίκα μου.
  Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε εάν υπάρχει ελάχιστο όριο εμβαδού του χώρου
  και ποιές άλλες προδιαγραφές απαιτούνται ?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοηθεία σας.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Κατανοειτε οτι δεν γινεται σε μια απαντηση σχολιου να γραψω τις προδιαγραφες για ενα εργαστηριο τροφιμων.

   Αν θελετε θα μπορουσαμε να κλεισουμε ενα ραντεβου να τα πουμε απο κοντα.

   Καλη συνεχεια.

 • Ελενη
  Απάντηση

  Καλημέρα σας! Περιμενω να πάρω μια επιδότηση από το υπουργείο εργασίας
  . ΈΧΩ ανοίξει ένα κομμωτήριο έχω κανει εναρξη και εχω άδεια λειτουργίας αλλά δεν λειτουργεί το κατάστημα γιατί είναι άδειο δεν έχω πάρει έπιπλα ,είναι κλειστό πληρώνω κανονικά τις υποχρεώσεις μου κάθε μήνα. ΘΑ υπάρξει κάποιο πρόβλημα επειδή είναι κλειστό;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δε νομιζω να εχετε καποιο προβλημα.

 • αντωνια
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας!
  ξεκινήσαμε διαδικασίες για αδεία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κατάστημα στο ΓΚΑΖΙ κοντά στο ΜΕΤΡΟ, που μέχρι πρότινος λειτουργούσε σαν μπαρ. εμείς θέλουμε να έχουμε και ζωντανή μουσική(χωρίς μικρόφωνο-δυο όργανα μπουζούκι κιθάρα). σήμερα βγήκε η χρήση γης και αναφέρει ότι επειδή το κατάστημα βρίσκεταιι σε περιοχή με αρχαία(δίπλα του έχει χωράφι που έχουν βρεθεί αρχαία και ίσως όλη εκεί η περιοχή) δεν επιτρέπεται η ζωντανή μουσική. γνωρίζετε κάτι σχετικό; ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας…

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ισχυει αυτο που σας ειπαν.

 • Μάκης
  Απάντηση

  Κύριε Διαμάντη καλησπέρα,

  Σε ορεινό χωριό λειτουργούσε καφενείο με άδεια από τη δεκαετία του 1980. Το συγκεκριμένο καφενείο έκανε διακοπή στην εφορία το 1994. Η άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επιστράφηκε. Η επιχείρηση θέλει να λειτουργήσει εκ νέου. Το παράδοξο είναι ότι στη αστυνομία επιμένουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παλιά άδεια. Το λογικό όμως μάλλον είναι ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η γνωστή διαδικασία στο δήμο με προέγγριση άδειας κτλ. Παρακαλώ αν έχετε υπόψη σας κάποια αντίστοιχη περίπτωση να με διαφωτίσετε.

  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Δεν εχω υποψη μου ακριβως ιδια περιπτωση, αλλα σιγουρα δεν μπορειτε να χρησιμοποιησετε αδεια 20 και πλεον χρονων.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιάννης
  Απάντηση

  Καλημέρα Κ.Διαμαντή
  Όπως σας έχω προαναφέρει σκοπεύω να φτιάξω κατάστημα καφε-μπαρ-σνακ μπαρ (χρειάζονται δύο διαφορετικές αδειες;) σε iδιώκτητο κτήριο στο οποίο θα κάνω διαμόρφωση εσωτερικού χώρου.Έχω κάποια ερωτήματα:
  1)υπάρχει κανονισμος ελάχιστων τετραγωνικών του παρασκευαστηρίου(ισχύει ακόμα;);
  2)Όσων αφορά τις τουαλέτες αμεα διάβασα πως χρειάζεται να κατασκευαστούν σε χώρο ο οποίος έχει ανάπτυξη τραπεζοκαθησμάτων άνω τών 100 τμ, αν ισχύει σε αυτό συμπεριλαμβανεται και οι εξωτερικοι χωροι, τα τετραγωνικά αναφέρονται μόνο στα σημεία που υπάρχουν τραπεζοκαθησματα;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Ειναι μια αδεια με τρεις δραστηριοτητες.
   1. Δεν υπαρχουν πλεον ελαχιστα τετραγωνικα. Χρησιμοποιουμε αυτο που λεμε κοινη λογικη.
   2. Ειναι συνολικα τετραγωνικα, αλλα γινεται μια υπευθυνη δηλωση οπου αναγραφεται οτι οι εργασιες που απαιτουνται για κατασκευη WC ΑΜΕΑ θα γινουν μεσα στο διαστημα που οριζει ο νομος ( 2020 ).

   Καλη συνεχεια.

   • Γιάννης
    Απάντηση

    Καλησπέρα!
    Είναι πλεον ξεκάθαρω αν τα 100τμ αναφέρονται στην επιφάνεια των τραπεζοκαθησματων ή το συνολικό εμβαδό? καθώς στην εγκυκλιο με Θέµα: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρµογή τoυ άρθρoυ 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.
    4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ/ εµποδιζόµενων
    ατόµων ( http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZH1F%2F6iGfQw%3D&tabid=508&language=el-GR ) δεν υπάρχει ξεκαθαρη εικόνα…Επίσης στην παραπάνω εγκύκλιο αναφέρεται «οι
    χώροι αυτοί, υποχρεούνται µεν να έχουν διασφαλίσει την οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση»….
    Συγχαρητήρια για το έργο σας και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε!!

 • george
  Απάντηση

  Καλησπέρα. Πως μπορώ να βάλω φιάλες υγραερίου σε κατάστημα με άδεια καφενείου που λειτουργεί ήδη αλλά με εξοπλισμό κουζίνας ρεύματος.
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Αλλαζετε τον εξοπλισμο, τροποποιειτε την μελετη πυρασφαλειας και λαμβανετε ολα τα μετρα και μεσα πυροπροστασιας που απαιτει η χρηση υγραεριου.
   ( επισης κατι μου λεει οτι αυτο που θελετε να κανετε με το υγραεριο δεν ταιριαζει με την αδεια του καφενειου, οποτε πρεπει να το δειτε και αυτο ).

   Καλη συνεχεια.

 • Αλεξανδρος
  Απάντηση

  Καλημέρα, θέλω να βγάλω άδεια για μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ). Ενημερώθηκα ότι για να βγει η άδεια πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις, όπως 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αποθήκη τάδε τετραγωνικών. Το κτίριο που έχω δεν τις πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Οπότε δεν μπορώ να βγάλω άδεια ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να τη βγάλω;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Μπορειτε να κατασκευασετε τα παραπανω, αρκει να παρετε την καταλληλη αδεια απο την πολεοδομια.

   Καλη συνεχεια.

 • ΙΑΚΩΒΟΣ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΩΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ. ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΦΥΓΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ Η ΟΧΙ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   H αδεια ακυρωνεται.

   • ΙΑΚΩΒΟΣ
    Απάντηση

    ακομα και αν μου την παραχωρησει

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Αυτο μπορει να γινει.
     Διαβαστε, παρακαλω, το αντιστοιχο αρθρο στο site για τις προυποθεσεις μεταβιβασης.

     Καλη συνεχεια.

 • Αντωνης
  Απάντηση

  Καλημερα ,
  ηθελα να ρωτησω σχετικα με αποθηκη εμποριας γαλακτομικων & βιομηχανοποιημενου παγωτου.
  Ποιος ειναι ο αρμοδιος φορεας, τι εγκρισεις απαιτουνται για την αδεια λειτουργιας.
  Επειδη προκειται να βγαλω αδεια αλλαγης χρησης πρωτα, ξερετε τι απαιτειται για την αρχικη εγκριση?
  Ευχαριστω.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Απο την στιγμη που εχετε ψυκτικους θαλαμους, αρμοδιος φορεας αδειοδοτησης ειναι η Δ/ση Αναπτυξης.
   Οι εγκρισεις υποδεικνυονται απο την Δ/ση αναπτυξης μετα την συμπληρωση του ερωτηματολογιου.
   Για την αλλαγη χρησης να προσεξετε τις χρησεις γης αν επιτρεπουν την χρηση που θελετε να αλλαξετε.

   Καλη συνεχεια.

   • Αντωνης
    Απάντηση

    Kαταρχας ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
    Η χρηση στη περιοχη επιτρεπεται, αλλα δεν μπορω να βρω ακρη
    αν απο εμπορικη αποθηκη (επιπλων) θελει αλλαγη χρησης σε εμπορικη
    αποθηκη (γαλακτοκομικων κ παγωτων). Εχετε καποια γνωμη?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Θεωρω οτι δεν χρειαζεται αλλαγη χρησης.

 • Κωστας
  Απάντηση

  Καλησπερα σας. Εχω ιδιοκτητο χωρο 25 τμ. και θελω να το κανω ενα μικρο καφε-delivery. Αυτη τη στιγμη ο χωρος ειναι νοικιασμενος και λειτουργει ως επιδιορθωση ρουχων. Μπορω να ξεκινησω τις διαδικασιες πριν φυγει ο ενοικιαστης η πρεπει να περιμενω ν αδειασει ο χωρος; και εφοσον λειτουργει σαν καταστημα ηδη, πρεπει να κανω ολες τις ενεργειες για την αδειοδοτηση απο την αρχη; ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Ναι , μπορειτε να παρετε προεγκριση μεχρι να φυγει ο προηγουμενος και χρειαζεται να παρετε αδεια λειτουργιας απο την αρχη.

   Καλη συνεχεια.

 • μαρια
  Απάντηση

  αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος σε ημιυπογειο δυναται?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να ειναι χωρος κυριας χρησης ( ή να γινει αλλαγη χρησης ) ΚΑΙ να πληροι τις προυποθεσεις χωρου κυριας χρησης, δηλαδη φυσικος φωτισμος , αερισμος και υψος. Ολα αυτα δεν ειναι πολυ πιθανο να συνυπαρχουν.

 • Fenia
  Απάντηση

  Γεια σας
  Έχω ένα χώρο ο οποίος λειτουργούσε σαν κέντρο διασκέδασης αλλά από όσο ξέρω η άδεια έχει λήξει αφού ο επιχειρηματίας έπαυσε την επιχείριση. Ήρθε ένας ενδιαφερόμενος και θέλει να το λειτουργήσει ως χώρο εκδηλώσεων για ένα μήνα (απόδοση χρήσης υποθέτω) αλλά δεν χρειάζεται άδεια λειτουργίας και νέα άδεια πυρασφάλειας, καθότι κλειστό χρόνια;
  Ποιο το κόστος περίπου για τις άδειες, και τι θα γίνει η άδεια αν εκείνος το θέλει μόνο για τόσο λίγο;
  Πόσο καιρό παίρνουν αυτές οι άδειες;
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Μπορει να βγει αδεια παραστασεων συμφωνα με τον Ν. 4229 αρθρο 3, παραγραφος 1. Σε αυτην την περιπτωση χρειαζεται πιστοποιητικο πυρασφαλειας. Προφανως η αδεια ειναι για τις συκεκριμενες παραστασεις.
   Κοστος σχολιαζω ( οπως εχω γραψει παρα πολλες φορες ) μονο μετα απο προσωπικο ραντεβου.
   Χρονος ουσιαστικα οσο χρειαζεται η πυροσβεστικη να ελεγξει την μελετη πυρασφαλειας και να βγαλει το πιστοποιητικο.

   Καλη συνεχεια.

 • Νικολοπούλου Αθηνά
  Απάντηση

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!
  Θα ήθελα σας παρακαλώ να με βοηθήσετε με τα κάτωθι ερωτήματα που αφορούν κατάστημα στο ισόγειο πολυώροφης οικοδομής.
  1. Μπορεί το κατάστημα να είναι ταυτόχρονα cafe, bar, εστιατόριο και μουσική σκηνή; Αυτά προκύπτουν και από την ταμπέλα του αλλά και από την χρήση του (ζωντανή μουσική τουλάχιστον κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή).
  2. Για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρασιά (το κατάστημα είναι γωνιακό οπότε έχει πρασιά και στις 2 πλευρές) χρειάζεται η συναίνεση του 100% των ιδιοκτητών;
  3. Για την καμινάδα που πέρασε εντός του φωταγωγού της πολυκατοικίας απαιτείται συναίνεση ιδιοκτητών και οικοδομική άδεια; να σημειώσω ότι αρχικά του επιτρέψαμε την καμινάδα για να ετοιμάζει club sandwich και όχι για εστιατόριο.
  4. για τη νομιμοποίηση του στεγασμένου χώρου στην πρασιά απαιτείται συναίνεση του συνόλου των ιδιοκτητών; δεν πρόκειται για απλή κατασκευή αλλά σταθερή με κολώνες από Κοιλοδοκούς με υδρορροή στο μπροστινό μέρος και τέντα (όχι πάνινη) σχεδόν οριζόντια.
  σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και ευελπιστώ για την απάντησή σας.

  Α.Ν

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   1. Μπορει να ειναι καφε,μπαρ και εστιατοριο. Μπορει να εχει αδεια αδεια εκτελεσης μουσικων οργανων. Αν εχει μεσα ολοκληρη ορχηστρα, εντασεται στα κεντρα διασκεδασης.
   2. Ναι. ( εκτος αν γραφει κατι αλλο ο κανονισμος της οικοδομης )
   3. Ναι και στα δυο. Ειναι πιθανον να μην πληροι αποστασεις και να μην μπορει καν να βγαλει καμιναδα στον φωταγωγο.
   4. Ναι. Και η αυθαιρεσια θα πρεπει να εχει γινει πριν τον 06/2011.

   Καλη συνεχεια.

   • Νικολοπούλου Αθηνά
    Απάντηση

    σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας και θα ήθελα τέλος τη γνώμη σας αν πρέπει να πάω στον Δήμο να ελέγξω την άδειά του. Πιστεύετε ότι θα μου το επιτρέψουν; γιατί η κατάσταση με τα live συγκροτήματα και τα μεσημέρια με τα παιδιά του σχολείου έχει γίνει ανυπόφορη.

    Ευχαριστώ πολύ,
    Α.Ν

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Κανονικα θα πρεπει να σας ενημερωσουν τι αδεια εβγαλε και πως. Δεν ειναι μυστικο του κρατους.
     Μπορειτε να του κανετε καταγγελια για την μουσικη.

     • Νικολοπούλου Αθηνά

      Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

     • Νικολοπούλου Αθηνά

      Καλημέρα και πάλι. σας γράφω για να σας ενημερώσω σχετικά με αυτοψία της πολεοδομίας που έγινε στο εν λόγω κατάστημα. για την καμινάδα στον φωταγωγό θα του επιβληθεί πρόστιμο (οπότε μάλλον θα μπορέσει και να την τακτοποιήσει χωρίς συναίνεση των ιδιοκτητών), αλλά το ωραίο είναι ότι η πολεοδομία βγάζει αυθαίρετη την καμινάδα της κεντρικής θέρμανσης που διέρχεται από τον φωταγωγό γιατί δεν φαίνεται στα σχέδια της ΟΑ (να επισημάνω ότι η άδεια της οικοδομής είναι του 1978 και έχει κατατεθεί και μελέτη κεντρικής θέρμανσης). δεν ξέρω πια αν πρέπει να γελάμε ή να κλαίμε!

 • Μανωλης
  Απάντηση

  Καλησπερα εχω βρει ενα διαμερισμα που ειναι δηλωμενο κατοικια θελω να το κανω ινστιτουτο αισθητικης ο ενας μηχανικος μου λεει οτι θελει αλλαγη χρησης και θελει γυρω στα 2500 και ο αλλος οτι υπαρχει παλιος νομος που δεν καταργειτε απο τον καινουριο οτι οι ασθητικοι μπορουν να κανουν το μαγαζι ακομα και στην λατοικια τους με προυποθεσεις βεβαια ξεχωριστος χωρος κλπ και θελει γυρω στα 800 ποιος εχει δικιο γιατι η διαφορα ειναι μεγαλη. Ακομα και απο το σωματειο αισθητικων δε πηρα σαφη απαντηση ουτε και απο τη περιφερια ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα προτιμουσα να μην σχολιασω γνωμες συναδελφων, απο την στιγμη που δεν γνωριζω λεπτομερειες της υποθεσης.

 • ΝΙΚΟΣ
  Απάντηση

  για σας ειμαι εντελως ασχετος και θα ηθελα να ρωτησω αν την αδια λειτουργιας την πληρωνεις και αν ναι μποριτε να μου πιτε μια ενδικτικη τιμη ? σας ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Εκτιμηση του κοστους μιας αδειας μπορειτε να εχετε μονο μετα απο προσωπικο ραντεβου.

  • ΝΙΚΟΣ
   Απάντηση

   Ευχαριστω ..θα μποσουσατε να μου πιτε ομως μια τιμη για μια αδεια καφε στο περιπου ..που κιμενοντε δλδ….. για να κανω εναν προχειρο προυπολογισμο..

 • ΑΝΤΩΝΗΣ
  Απάντηση

  Για σας ..ηθελα να ρωτησω αν ηπαρχει τροπος να βεβαιοθω οτι ο χορος που εχω μπορει να γινει καφετερια ωστε να αρχισω να διαμορφωνω το χορο και να ετιμαστει σε 2 χρονια …. επισης να σας ρωτησω αν η διαμόρφωση εξαρτάται καθαρα απο εμενα η εμπλεκετε καπου ο νομος ….εννοω αν θα πρεπει να μου επιβάλλουν που θα μπει η κουζινα που το WC και τα σχετικα.. ευχαριστω παρα πολυ …

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Μπορειτε να κανετε εναν προελεγχο στο υγειονομικο.
   Υπαρχουν καποιες προδιαγραφες που σας δεσμευουν ως προς τον σχεδιασμο, αλλα ειναι αρκετα για να αναγραφουν εδω.

   Καλη συνεχεια.

 • Αντώνιος
  Απάντηση

  Kαλησπέρα σας,
  Κοιτάζω για άδεια λειτουργίας για δωμάτια απόδρασης (escape rooms) αλλά δε βρίσκω κάτι κατατοπιστικό.
  Τι χρειάζεται και πόσο κοστίζει αν αναλάβετε τις διαδικασίες?
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν βρισκετε,γιατι δεν υπαρχει νομικο πλαισιο αδειοδοτησης για τα δωματια αποδρασης ( μεχρι σημερα που μιλαμε ).
   Αρα, δεν μπορω να σας βοηθησω σε κατι.

 • Αντιγόνη Κ.
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας ! Θα ήθελα σας παρακαλώ την βοήθεια σας !

  Σε πολυκατοικία που υπάρχουν μόνο γραφεία , νομικά επιτρέπετε να γίνει κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( καφέ-μαγειρευτό φαγητό ) σε κάποιο όροφο ; πχ τον 4ο απο τους 5 ;

  Μπορεί ο χώρος να γίνει κύριας χρήσης αν παλιά λειτουργούσε ως απλό γραφείο ;

  Αν ο χώρος είναι 20 τμ με «κοινή τουαλέτα ορόφου» επιτρέπετε ; Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας !

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Θεωρητικα θα μπορουσε να γινει ΚΥΕ σε οροφο με την καταλληλη αλλαγη χρησης.
   Το γραφειο ειναι χωρος κυριας χρησης.
   Συνηθως το υγειονομικο δεν δεχεται κοινη τουαλετα.

   Καλη συνεχεια.

 • Νικος
  Απάντηση

  Καλησπερα εχω μια κρεπερι. Το υγειονομικο περασε και μου ειπε για πανω απο τις κρεπιερες θελει εξαερισμο. Μπορω ναα βαλω οικιακο απορροφητηρα?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Συνηθως το δεχονται, αλλα για σιγουρα καλυτερα να ρωτησετε τους ιδιους.

   Καλη συνεχεια.

 • αντωνια
  Απάντηση

  Καλημέρα και καλό φθινόπωρο!
  έχω βρει ένα χώρο που λειτουργούσε ως ταβερνάκι και είναι ημιυπόγειο. ο μεσίτης μου είπε πριν από οτιδήποτε να επιβεβαιώσω ότι δίνουν ακόμα άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ημιυπόγειο.γνωρίζετε κάτι σχετικά;;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Εξαιρετικα απιθανο να παρετε αδεια σε ημιυπογειο. Καλυτερα να βρειτε αλλο χωρο.

   Καλη συνεχεια.

 • Θεόδωρος
  Απάντηση

  Καλημέρα σας, ήθελα να σας ρωτήσω αν σε εστιατόριο-παντοπωλείο (φαγητό σε πακέτο) μπορεί να παρασκευάζεται και καφές ή τσάϊ. Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Περιστασιακα και σαν συνοδευτικο, ναι.
   Αν θελετε να το λειτουργησετε σαν καφετερια καλο θα ηταν να κανετε μια τροποποιηση στην αδεια.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιάννης
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας K.Διαμαντή,
  Σκοπεύω να ξεκινήσω επιχείρηση καφέ μπαρ σε ιδιόκτητο χώρο . Θα θέλαμε να προσφέρουμε και πρωινό που θα περιλαμβάνει και φρέσκες ομελέτες της ώρας. Επίσης κάποια κρύα πιάτα όπως μπαγκέτες ποικιλία τυριών και αλλαντικών .Τι άδεια θα χρειαστεί να βγάλω;Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Θα βγαλετε αδεια καφε-μπαρ-σνακ μπαρ.

   Καλη συνεχεια.

 • Ελενη
  Απάντηση

  Γειά σας θέλω να ανοίξω ένα κομμωτήριο! Νοίκιασα το μαγαζί και κατέθεσα τα χαρτιά στο δήμο εχθες για να πάρω την προ έγκριση . Τα κατέθεσα στις 5 Αυγούστου και πήρα αριθμό προτοκολου .επειδή βιάζομαι πάρα πολύ πρέπει να έχω κάνει έναρξη στην εφορία μέχρι 30 Αυγούστου για να πάρω μια επιδότηση ,θα προλαβω; τι πρέπει να κάνω βοηθήστε με!!!!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Σε 15 μερες απο την καταθεση της προεγκρισης, αν δεν εχει περασει μεχρι τοτε απο συμβουλιο, ο Δημος οφειλει να σας δωσει προεγκριση ή μια βεβαιωση και να πατε στην εφορια να κανετε εναρξη.

   • Ελενη
    Απάντηση

    Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Υπάρχει περίπτωση ο δήμος μετά από 15 μέρες να μην μου δώσει την προ έγκριση και τι πρέπει να κάνω για να τους πιέσω. Επειδή ανοίγω για πρώτη φορά δεν γνωρίζω πολύ καλά την διαδικασία .πόσες μέρες παίρνει να γίνει η έναρξη .ο λογιστής πρέπει να την κάνει ?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Οι Δημοι συνηθως το γνωριζουν και τουλαχιστον δινουν μια βεβαιωση οτι εχετε καταθεσει για προεγκριση.
     Για την εναρξη καλυτερα να ρωτησετε εναν λογιστη.

   • Ελενη
    Απάντηση

    Γειά σας θέλω να ρωτήσω εάν σε ένα κομμωτήριο χρειάζεται να φτιάξω και κουζίνα; για να εγκριθεί από το υγειονομικο

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Οχι, δεν χρειαζεται.

 • Κώστας Γ.
  Απάντηση

  κ. Διαμαντή Γεια σας .

  Εταιρεία πληροφορικής – online delivery η οποία παρέχει την πλατφόρμα παραγγελιών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που συνεργάζεται … αν αποφασίσει να πηγαίνει η ίδια τα εμπορεύματα (πχ πακέτα φαγητού – προϊόντα supermarket ) απο τα καταστήματα στους πελάτες , σε αυτή την περίπτωση απαιτείτε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος ;

  Σας Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Θεωρω πως οχι.
   Θα πρεπει να προσεξετε η μεταφορα να γινεται με ολους τους κανονες υγειηνης και ασφαλειας των τροφιμων.

   Καλη συνεχεια.

 • maria
  Απάντηση

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ξεκινήσω μια οικοτεχνία, παρασκευάζοντας λιχουδιές κατοικίδιων, και θα ήθελα να μάθω αν μια τέτοια επιχείρηση είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αν ναι, διαφέρει σε κάτι απο τις υπόλοιπες και αν οχι, ποιές είναι η απαραίτητες άδειες παρασκευής/πώλησης;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Δεν ειμαι σιγουρος, αλλα πιστευω οτι αδειοδοτειται απο την Δ/ση Αναπτυξης με εγκριση της Κτηνιατρικης Υπηρεσιας.
   Σε σπιτι παντως, λιγο δυσκολο να γινει.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιώργος Κάκρης
  Απάντηση

  Γεια σας

  Ήθελα να κάνω μια ερώτηση μια και ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω μια ΚΔΑΠ (ιδιωτική).. υπάρχει αναγκαιότητα για άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος? Στο ΦΕΚ δεν βρήκα να αναγράφεται κάτι σχετικό, αλλά θα ήθελα να το επιβεβαιώσω..

  .. και μια δεύτερη ερώτηση.. Είμαι πτυχιούχος βιολογος και θέλω στην ΚΔΑΠ να οργανώνουμε εκδρομές με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και οικολογική ευαισθητοποίηση των παιδιών (περίπατοι στη φύση, φύτεμα φυτών, καθάρισμα δασών, παρατήρηση πουλιών κοκ).. μπορώ να αποτελέσω κομμάτι του εξειδικευμένου προσωπικού με βάση αυτό το πτυχίο μου;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   1. Τα ΚΔΑΠ αδειοτουνται απο την Δ/ση Προνοιας της Περιφερειας και ειναι απο τις δυσκολες αδειες.
   2. Νομιζω πως ναι.

   Καλη συνεχεια.

 • Νίκος
  Απάντηση

  Κύριε Διαμάντη γεια σας. Εχω ένα σπίτι το οποίο θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το ακίνητο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή. Χρειάζεται να υπάρχουν πλάγια όρια όπως έχω μάθει; Γιατί συνορεύει με άλλο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει σπίτι. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω; Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν μπορω να απαντησω χωρις να εχω εικονα του ακινητου, κατοψεων κτλ.
   Στις αλλαγες χρησεως συνηθως πονοκεφαλο προκαλουν τα στατικα.

 • ΒΑΡΒΑΡΑ
  Απάντηση

  Γεια σας Κ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ.
  Έχω ένα κατάστημα το οποίο θέλω να το κάνω ψιλικά -μίνι μάρκετ {εφημερίδες -τσιγάρα}και σε ένα μικρό κομμάτι να φτιάχνω καφέ {take-away} χωρίς καθούμενους .Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε τι άδεια χρειάζεται ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Θα πρεπει να βγαλετε αδεια καφετεριας με την αναλογη συγκροτηση.

   Καλη συνεχεια.

 • maria dermisi
  Απάντηση

  kalispera tha ithela na vgalo proegkrisi adeias kantinas (ego exo karta anergias prepei omos na grafo sto teve)me enikiasmeno oxima kantinas pou einai elegmeno apo genomiko k kteo.. tha stegastei se diko mou parathalasio oikopedo stin leptokarua ti dikaiologitika xriazomai kai gia pou k poia ta exoda mexri na mou vgaloun tin oristiki adeia? euxaristo gia ton xrono sas tha perimeno na me enimerosete.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καταρχην, θα πρεπει να δειτε αν ο Δημος που ανηκετε δινει αδειες για σταθερες καντινες. Αν δινει, θα σας ενημρωσουν και για την διαδικασια.

 • Ασπα
  Απάντηση

  Καλημερα, για ιδρυση-δημιουργια ιδιωτικου ΚΔΑΠ χρειαζεται πτυχιο βρεφονηπιοκομου η παιδαγωγου; Ευχαριστω εκ των προτερων!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Η αδεια μπορει να βγει σε ατομο χωρις πτυχιο, αλλα το προσωπικο πρεπει να εχει τα καταλληλα ανα περισταση πτυχια.
   Δειτε ΦΕΚ 1397Β / 2001 αρθρο 7.

   Καλη συνεχεια.

 • ΒΑΣΩ
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ .. ΕΧΩ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΕΝΑ ΧΩΡΟ 120 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΟΥΡΕΙΟ …ΕΠΕΙΔΗ Ο ΧΩΡΟς ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΩ ΔΙΑΧΩΡΗΣΕΙ ΗΘΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΕΧΩ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ… ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ !

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ναι. Με ξεχωριστες εισοδους και ξεχωριστη συγκροτηση.

 • kiki
  Απάντηση

  Καλησπέρα.
  Διατηρώ γυμναστήριο στον ισόγειο χώρο, μιας μονοκατοικίας. Δηλαδή πρόκειται για εναν ισόγειο χώρο που από πάνω στον πρώτο και μοναδικό όροφο κατοικεί ένας μόνο ιδιοκτήτης. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται οτι υπάρχουν κραδασμοί απο χρηση μπάρας και από τα βάρη που πέφτουν στο πάτωμα. Ωστόσο το πάτωμα είναι διαμορφωμένο από ειδικό υλικό.
  1) για την άδεια λειτουργίας δεν απαιτούνταν κάποια ιδιαίτερη ηχομόνωση. Ωστόσο δεν ξέρω αν η ηχομόνωση μπορεί να περιορίσει το «πρόβλημα» (να σημειώσω ότι υπάρχουν κάποιοι κραδασμοί, όπως είναι λογικό, και αλλά μέσα στο πλαίσιο ενδεδειγμένης χρήσης του μισθίου ως γυμνατσήριο, θεωρώ.
  2) μπορώ να χρησιμοποιήσω το πεζοδρόμιο ακριβώς μπροστά στο γυμναστήριο μου για τις συγκεκριμένες ασκήσεις με βάρη κλπ?? δεν διέρχονται πεζοί και δεν είναι εντός του κέντρου της πόλης.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   1. To προβλημα με τους κραδασμους δεν θα λυθει με ηχομονωση, αλλα με το να εκπαιδευσετε τους ασκουμενους να μην πετανε τα βαρη στο πατωμα. Παω γυμναστηριο 15 χρονια, ξερω πως ειναι 😉
   2. Οχι

   Καλη συνεχεια.

   • kiki
    Απάντηση

    μάλιστα.
    1)δεν είναι κ πολύ εφικτό να «τους «εκπαιδεύσω» γτ σε οριμένες ασκήσεις απαιτείται να «πετάς» κάτω την μπάρα. Γι αυτό ακριβως, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένες οι ασκησεις κλπ…θεωρώ τι δεν είναι κ «μεγάλο» το φαινόμενο των κραδασμών και σαν συνέπεια ..της ενόχλησης!
    2)Ως προς το πεζοδρόμιο..υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας μου είπε ..ότι το μισό πεζοδρόμιο μπορώ να το χρησιμοποιώ…

    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τις απαντήσεις σας!!!

    • Θεόδωρος
     Απάντηση

     και τοτε αφού τα ξέρετε γιατί ρωτάτε τον άνθωπο μαντάμ?

 • Γιαννης παπαγεωργιου
  Απάντηση

  κυριε Διαμαντη καλημερα σας θα ηθελα να σας ρωτησω σχετικα με το αν επιτρεπετε ψυγειο και καταψηξη παγωτου εξωτερικα της καντινας ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι δεν επιτρεπεται. Μονο αν εχετε περιπτερο.

 • K.Σ
  Απάντηση

  Καλησπέρα κε Διαμαντη Μπραβο για την προσπαθειά σας μηπως μπορειτε νa Μου απαντησετε στο εξής

  καταστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος παιρνει προέγρκριση την αφαιρει ο Δημος για λογους πολεοδομικούς αφού μεσα στο 3μηνο το υγειονομικο απντα αρνητκα ξανακαταθέτει τα χαρτια του για προέγκριση και του δίνει παλι ο Δήμος προέγκριση χωρίς να έχει ΄φερει νέα στοιχεία και συνεχίζει να δουλευει υπάρχει παρανομία ή οχί , πρέπει ο Δήμος να δώσει προέγκριση ξεροντας ότι δεν έχει έχει όλα τα διακιλογητικά για 2 φορά ..πρέπει να τα ζητήσει ο Δήμος π΄χ πολεδομικη αδεία …η καποιός παιρνει προεγκρισεις στην αρχη του καλοκαριου και αφου έχει 3 μηνες δυορία με συνεχωμενες προεγρκισεις δουλεύει παράνομα,,,όσες φορές θέλει ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Προφανως οχι.
   Η προεγκριση ΔΕΝ ειναι αδεια και ΔΕΝ μπορεις να ανοιξεις μονο με αυτη. Απο κει και περα ειναι αρμοδιοτητα του Δημου να ελεγχει τα καταστηματα που ανηκουν σε αυτον.

 • Πετρος
  Απάντηση

  Καλησπέρα,

  Πελάτης θέλει να ανοίξει νιχάδικο σε κατάστημα με ΟΑ 64 στην οποία φαίνεται ως κατάστημα (δεν υπήρχε διαχωρισμός ως προς τη χρήση). Μου ζήτησε να υπογράψω την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της γνωστοποίησης με την οποία δηλώνω οτι είναι κύριας χρήσης. Θεωρώ οτι πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης σε ΚΥΕ έστω και μέσω 4178.
  Ο πελάτης επιμένει πως στο Δήμο του είπαν πως δεν χρειάζεται. Μήπως υπάρχει κάποια διάταξη που μου διαφεύγει που λόγω απλοποίησης των διαδικασιών να επιτρέπει οι παραπάνω επιχειρήσεις να στεγάζονται σε καταστήματα σκέτα (εμπορικά)?
  Μετά την γνωστοποίηση θα γίνει έλεγχος απο την πολεοδομία Αθηνών και απ οσο ξέρω αυτοί ειδικά για ΚΥΕ ζητούν άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης.
  Τι γνώμη έχετε?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Δεν χρειαζεται αλλαγη χρησης. Ο ΝΟΚ οταν λεει για αλλαγη χρησης σε ΚΥΕ αναφερεται σε καφετεριες – αναψυκτηρια – εστιατορια και παρομοιου ειδους καταστηματα.

 • Βέρα
  Απάντηση

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ανοίξω ένα κηροπλαστείο σχετικά μικρής δυναμικότητας και θα ήθελα να ρωτήσω τι άδεια απαιτείται;
  Ευχαριστώ πολύ!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αν δεν κανω λαθος ανηκει στα εργαστηρια και βγαζει αδεια απο την Δ/ση Αναπτυξης.

 • ΑΡΓΥΡΩ
  Απάντηση

  Καλησπερα σας..θα ήθελα την βοηθεια σας. Θελω να ανοιξω καταστημα ιχθυοπωλειο. Θελω όμως να ρωτησω εαν εχω το δικαιωμα να μεταφερω ψαρια σε σπιτια κατόπιν παραγγελιας και πως νομιμοποιούμε απο την στιγμη που εχω κατάστημα κ δεν ειμαι πλανοδιος..

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να εχετε ενα οχημα που να πληροι τις προδιαγραφες για μεταφορα τροφιμων.

 • Ελευθερία
  Απάντηση

  Καλησπέρα, θελω να ανοιξω ενα e-shop με παραδοσιακα προιοντα. Ηθελα να ρωτησω αν η αποθηκη θελει αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος (φυσικα η επεξαργασια και συσκευασια τον προιοντων θα γινεται σε διαφορετικο χωρο) και τι πρεπει να προσεξω να εχει ο χωρος που θα βρω. Ευχαριστω πολυ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ναι, θελει αδεια.
   Να προσεξετε τις χρησεις γης της περιοχης οπου θα γινει η αποθηκη.

 • ΛΙΛΑ
  Απάντηση

  καλημερα σας.Οσα διαβασα στην σελιδα σας ειναι πολυ κατατοπιστικα.Μπορω να ρωτησω και για ελεγχο αδειας λειτουργιας καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντως ποσος χρονος χρειαζεται.Μπορει να λειτουργει ενα χρονο ενω εκκρεμει ελεγχος απο την πυροσβεστικη.Ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Λιγο δυσκολο αυτο που περιγραφετε.

 • Βασιλική
  Απάντηση

  Γεια σας και συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας. Είχα ξεκινήσει την διαδικασία της προέγγρισης για καφέ-αναψυκτήριο ποου ίσως να είναι έτοιμη και εντός της εβδομάδας. Όμως μου προκάλεσε πρόοβλημα ο ιδιοοκτήτης του χωρου παρεμβαίνοντας στον τρόοπο λειτουργίας του καταστήματος και μιλώντας άσχημα στοους μελλοντικούς προμηθευτές μου. Η ερώτησή μοου ειναι: μετά απόο αυτό το συμβάν, εάν αποοφασίσω να εγκαταλείψω τοον χώρο, η προοέγγριση μπορεί να ακυρωθεί ή όχι? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Η προεγκριση εχει ισχυει τρεις μηνες, οποτε απλα περιμενετε να ληξει.

 • Κωνσταντίνος
  Απάντηση

  Καλησπέρα κύριε Ηλία και Χριστός Ανέστη.
  Ονομάζομαι Κωνσταντίνος και κατοικώ στο κέντρο της Αθήνας στον Κεραμεικό σε μια πολυκατοικία με 12 ιδιοκατοίκητα και ένα υπό μίσθωση διαμερίσματα, το σύνολο 13.
  Τον Οκτώβρη, άνοιξε επίσημα στο ισόγειο της πολυκατοικίας ένα «Παραδοσιακό Καφενείο» (μόνο στα χαρτιά γιατί περί hard rock bar πρόκειται) και όπως καταλαβαίνετε έχουμε χάσει τον ύπνο μας.
  Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου καταστήματος (του χώρου εννοώ) υπέγραψε στην προέγκριση της άδειας και ψευδώς δήλωσε πως δεν υπάρχει διαχειριστής της πολυκατοικίας ενώ ανέκαθεν υπήρχε. Η πολυκατοικία όπως αντιλαμβάνεστε δε γνώριζε τη δύναμη που είχε για να μην ανοίξει το εν λόγω κατάστημα και εξαπατήθηκε.
  Βέβαια πριν λίγο καιρό έγινε συμβούλιο της πολυκατοικίας με πρακτικό το οποίο παμψηφεί απαγορεύει τη λειτουργία του καταστήματος το οποίο πρακτικό, συνοδευόμενο από υπ. δήλωση του διαχειριστή ότι ουδέποτε ερωτήθηκε ή αρνήθηκε να συναινέσει κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
  Ο Δήμος το παίζει τάχα μου τάχα μου πως αφού ο ιδιοκτήτης υπέγραψε σημαίνει πως δεν υπάρχει διαχειριστής.
  Ο νόμος δεν το λέει ρητά αγαπητέ μου πως σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ανακαλείται αυτομάτως η άδεια λειτουργίας, με τις λοιπές βέβαια νομικές κυρώσεις?
  Η σύμφωνη γνώμη της πολυκατοικίας δεν υπάρχει πουθενά.
  Είναι απαραίτητη?
  Διαχειριστής υπάρχει και φαίνεται βεβαίως από το ότι είναι το όνομά του γραμμένο δίπλα από τη λέξη «ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΗΣ» στα κοινόχρηστα των τελευταίων τουλάχιστον 5 ετών.
  Αλλά και πάλι δε θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης του χώρου να πάρει ενυπόγραφα τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των διαμερισμάτων?
  Διαφωτίστε με πολύ σας παρακαλώ διότι όπως και οι επαγγελματίες έτσι κι εμείς οι απλοί κάτοικοι γύρω από τα καταστήματα έχουμε δικαιώματα και οφείλουμε να τα υπερασπιζόμαστε εάν και εφόσον θιγούν.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Ο Δημος «οφειλει να πιστεψει» τα δικαιολογητικα που του προσκομιζουν οι αιτουντες.
   Αποκει και περα επειδη προφανως εχει γινει ψευδης δηλωση, θα πρεπει να κανετε γραπτη καταγγελια με τα παραπανω στοιχεια στο Τμημα Αδειων και αν ο Δημος δεν κανει κατι να κινηθειτε νομικα εναντιον του Δημου.

   Καλη συνεχεια.

 • Χριστίνα
  Απάντηση

  Kαλησπέρα,

  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα κατάστημα πώλησης έτοιμων προιόντων ζύμης,δεν θα υπάρχει εργαστήριο,μόνο πώληση,χρειάζομαι άδεια υγειονομικού?Επίσης επειδή είμαι σε διαδικασία εύρεσης καταστήματος,πρέπει να προσέξω κάτι συγκεκριμένο?Θεωρητικά ο εξοπλισμός ορίζεται σε καταψύκτες,ταμειακή,ζυγαρια.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοηθειά σας..

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Προφανως μιλαμε για ενα πρατηριο κατεψυγμενων προιοντων . Αυτο θελει αδεια με την διαδικασια της γνωστοποιησης.
   Θα πρεπει να προσεξετε ( κυριως ) τη νομιμοτητα και να εχει τουαλλετα.

   Καλη συνεχεια.

 • Θεμιστοκλης Χηναρης
  Απάντηση

  Kαλησπερα..
  εχω ένα κατάστημα με αδεια παραδοσιακου καφενείου αλλα το δουλευα πιο πολύ ως bar, αλλα επειδή δεν πανε καλα οι δουλειες λεω να το γυρισω σε καφενειο με μεζεδες, μπας κ δω καμια ασπρη μερα.. Ηθελα να ρωτησω αν δικαιουμε (αν προβλεπεται) να βαλω κουζινα σπιτιου κ απορροφητηρα σπιτιου ;
  Επισης αν γνωρίζετε, για να βγαλω αδεια για ζωντανη μουσικη 2 ατομων χωρις μικροφωνο τι χρειαζεται?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. Για να βγαλετε μεζεδες στο καφενειο πρεπει ναλλαξετε την αδεια ( ενημερωτικα )
   2. Οικιακες συσκευες κανονικα δεν επιτρεπεται, αλλα μπορειτε να ρωτησετε στο υγειονομικο μηπως και ειναι πιο ελαστικοι.
   3. Αιτηση , ΑΕΠΙ και παραβολο στον Δημο.

   • θεμης
    Απάντηση

    Σας ευχαριστω πολυ..
    καλες συνεχειες κ καλη ανασταση..

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Καλη Ανασταση και σε εσας :)

 • γιαννης
  Απάντηση

  Γειας σας και μπραβο για την βοηθεια σας. Θελω να ρωτησω, 1) εχω καταθεσει τα χαρτια για προεγκριση επιχειρησης αναψυχης( καφε 30τ.μ. 4-5 καθισματα) στο οποιο καφε ομως δεν θα προσφερω ουτε τροφιμα ουτε οινοπνευματωδη ποτα, απλα καφεδες και αναψυκτικα, πως το δηλωνω αυτο μετα την προεγκριση? 2) απο την στιγμη που δεν προσφερω αυτα που σας ειπα, μπορω να εχω απλα μονο ΜΙΑ λατζα(λεκανη)? ποδοκινητη η’ οχι απαραιτητα? Ευχαριστω παρα πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. οτι δηλωνετε στην προεγκριση, δηλωνετε και στην αδεια.
   2. δυσκολα να δεχτει το υγειονομικο κατι λιγοτερο απο δυο λεκανες και μια ποδοκινητη

 • Νίνα Νικολάου
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας κε Διαμάντη. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική βοήθεια που προσφέρεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Καφενείο που λειτουργεί τουλάχιστον 70 χρόνια (τα 50 με τον ίδιο ιδιοκτήτη σήμερα 75 ετών) σε χωριό κάτω των 1000 κατοίκων και η άδεια λειτουργίας του έχει λήξει (νομίζω από το 1999) τι θα πρέπει να γίνει ? Ανανεώνεται ή όχι???
  Σας ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οι αδειες θεωρουνται πλεον οτι δεν εχουν «ημερομηνια ληξης».
   Αν πατε να την κανετε μεταβιβαση θα σας ζητησουν να βγαλετε καινουργια.

   Ελπιζω να απαντησα.

   • νινα νικολαου
    Απάντηση

    Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκρισή σας. Η άδεια που έχει στα χέρια του αναφέρει ότι ισχύει για 10 χρόνια τα οποία βέβαια έχουν παρέλθει. Επομένως συνεχίζει να ισχύει??? Αν ναι ορίζεται σε κάποια αποφαση εγκύκλιο ή νόμο??? Σας ευχαριστώ και καλό βράδυ.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Θεωρω οτι συνεχιζει να ισχυει. Δυστυχως, δεν εχω χρονο να βρω που ακριβως το γραφει.
     Ελπιζω να εχω την κατανοηση σας.

     Καλη συνεχεια.

     • νινα νικολαου

      Καλημέρα , σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

 • γιαννης
  Απάντηση

  καλησπερα
  παραγωγος κρασιου θελει να ανοιξει καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος (ταβερνα)με τραπεζοκαθισματα να πουλαει το κρασι που παραγει με συνοδεια μεζεδων(κουζινα) ……..υποχρεουται να εχει ταμειακη μηχανη ?? η επειδη ως παραγωγος επειδη φορολογειται κατα την παραγωγη του προιοντος δεν εχει υποχρεωση να εχει ταμειακη…???….
  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Νομιζω οτι πρεπει να εχει ταμειακη. Αλλα καλυτερα να ρωτησει εναν λογιστη γιατι ειναι καθαρα λογιστικο θεμα.

 • Δημήτριος Κολονέρος
  Απάντηση

  Καλημέρα σας
  Σε περίπτωση που απλώς θέλουμε να μεταφέρουμε την έδρα του ΚΥΕ (Γραφείο Τελετών) στον δήμο της Αθήνας, ποιά η διαφορά της διαδικασίας με την έναρξη εξ αρχής ???

  Σας ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Η αδεια «παει» με τον χωρο, οποτε αν αλλαξετε χωρο θα πρεπει να βγαλετε αδεια απο την αρχη.

 • EVANGELOS
  Απάντηση

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την δουλειά σας ,
  Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες,παγωτά κλπ) έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με την προέγκριση ή είναι απαραίτητη προυπόθεση η έκδοση αδείας για να ανοίξουν?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Με την προεγκριση δεν μπορεις να λειτουργησεις. Η προεγκριση ΔΕΝ ειναι προσωρινη αδεια ( το εχω ακουσει και αυτο ).
   Ο νομος ειναι ξεκαθαρος: ανοιγεις μονο οταν παρεις την αδεια και προφανως δεν μπορω να πω κατι διαφορετικο απο αυτο.

   Καλη συνεχεια.

 • Σταύρος
  Απάντηση

  Κ. Διαμάντη καλησπέρα, πρόκειται να ξεκινήσω εναν χώρο για φιλοξενία εκδηλώσεων (γάμοι, βαπτίσεις κτλ). Ο εξωτερικός χώρος είναι περίπου 1200 τ.μ. και υπάρχει και ενα οίκημα 75τ.μ. και μια πέργκολα 130 τ.μ. Εγώ θα παρέχω μόνο τους χώρους και σαφώς τις τουαλέτες. Ερωτήσεις : 1. Τι είδους άδεια λειτουργείας χρειάζομαι; , 2. Εφόσον την κάλυψη των γάμων την αναλαμβάνουν εξὀλοκλἠρου τα catering τι χώρους χρειάζεται να παρέχω εκτός απο τις τουαλετες (οι οποίες πληρούν όλες τις προύποθέσεις που αιτείται το υγειονομικό) ; 3. Απο ποιές υπηρεσίες θα γίνει επιτόπου έλεγχος και σε ποίο χρονικό σημείο, θα πρέπει να έχω ολοκληρώσει όλες τις εργασίες διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου για να είμαι καθόλα εντάξει στον έλεγχο (εκτός απο τις τουαλέτες οι οποίες θα είναι έτοιμες) ;

  Σας ευχαριστώ θερμά!!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα.

   Η απαντηση στα ερωτηματα σας ειναι εκτενης και ( ελπιζω να καταλαβαινετε οτι ) δεν μπορει να δωθει εδω.

 • ΣΠΥΡΟΣ
  Απάντηση

  κ. Διαμαντη καλησπέρα
  Αν σε μια ταβερνα ο αρχικός κατοχος της αδειας λειτουργίας μεταβιβασε την αδεια σε αλλο προσωπο, συνεχίζει όμως να λειτουργεί το καταστημα με την παλαια αδεια και με φορολογικά στποχεια του προηγουμενου κατοχου της καταργημενης αδειας λειτουργίας, πρεπει να σφραγιστεί το καταστημα επειδή λειτουργει ουσιαστικά χωρίς αδεια; Επισης σας αναφερω οτι ο δήμος εξεδωσε την καινουργια αδεια χωρις να προσκομιστει απο το νεο προσωπο ουτε μισθωτηριο συμβολαιο ουτε εναρξη εργασιων απο την αρμοδια ΔΟΥ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Τυπικα εχει αδεια , αλλα αυτη η αδεια εχει εκδοθει χωρις να εχουν κατατεθει ολα τα απαραιτητα δικαιολογητικα.
   Αρα, αν ισχυουν τα παραπανω, η καινουργια αδεια θα πρεπει να ανακληθει.

   Καλη συνεχεια.

 • Συρος Κ.
  Απάντηση

  1. Σε ποιο νόμο γράφει ότι με τη προέγκριση δεν ανοίγει το κατάστημα? Εαν ανοιξει και καλέσω την αστυνομία ξέρουν ότι πρέπει να υποβάλουν μήνυση? Το κλείνουν επί τόπου?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. Στο νομο με τον οποιο περιγραφεται η αδειοδοτηση καταστηματων.
   2. Ναι
   3. Αν δεν κανω λαθος κανονικα ειναι αυτοφορο, αλλα συνηθως ειναι ελαστικοι σε αυτο ( εκτος αν μιλαμε για μπαρ , νυκτερινα κεντρα κτλ ).

 • Αδάμ
  Απάντηση

  Καλησπερα Κ.Δiαμαντη ,Eιναι λιγο περιεργη η ερωτηση μου, Χρειαζεται ειδικη αδεια για πωληση μερίδας συμπληρωμτατος διατροφης σε μαγαζι τυπου fast food ? Οχι ολοκληρου του πακετου.Συγκεκριμενα μια δοση πρωτεινης(συμπληρωμα διατροφης) για παραδειγμα.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Νομιζω πως οχι.
   ( αυτη την ιδεα την λεω εδω και ποσα χρονια. καλη επιτυχια :) )

  • Οδυσσέας
   Απάντηση

   καλησπέρα και συγχαρητήρια για το site σας

   έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις το Αναψυκτήριο-μπουγάτσα βγάζει σταντ ή πρέπει να είναι καφετέρια;

   ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα με αδεία αναψυκτήριο-Μπουγάτσα (έχει μόνο ένα σταντ έξω)

   μπορεί μαζί με Άδεια να μου μεταβιβάσει και χρέη; γίνεται να έχει 2 άδειες (αναψυκτήριο-Μπουγάτσα)

   • Ηλίας Διαμάντης
    Απάντηση

    Καλημερα.

    1. βγαζει σταντ
    2. αν χρωσταει στον δημο δεν γινεται μεταβιβαση αδειας. αν χρωσταει αλλου τα χρεη αφορουν αυτον .
    3. μια αδεια ειναι

    Καλη συνεχεια.

 • Έλσα Κουτσούκη
  Απάντηση

  Χαίρετε κύριε Διαμαντή,
  θα ήθελα να με πληροφορήσετε σε ποια υπηρεσία πρέπει να αποτανθώ για άδεια λειτουργίας χώρων απόδρασης (escape rooms). Ως τι χαρακτηρίζονται αυτοί οι χώροι; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Δεν υπαρχει νομικο πλαισιο για αυτη την δραστηριοτητα. Αν θελετε μπορειτε να κανετε μια αιτηση στον Δημο και να παρετε ( γραπτως ) απαντηση οτι αυτοι δεν σας αδειοδοτουν.

   Καλη συνεχεια.

 • ιωαννα
  Απάντηση

  καλησπερα σας. σκεφτομαι να ανοιξω μαγαζι που θα πουλαει μονο τυροπιτα τιποτα αλλο . στο καταστημα εγω θα τα ψηνω μονο .θα τα αγοραζω κατεψυγμενα. τι αδεια πρεπει να βγαλω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αναψυκτηριο.

 • Ελένη Τoζοπούλου
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  έχω λάβει προέγκριση στο όνομα μου από το δήμο για λειτουργία παιδότοπου αλλά θέλω να βγάλω την άδεια στο όνομα της υπό σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρίας ΙΚΕ στην οποία θα είμαι μέτοχος όχι διαχειριστής. θα πρέπει να βγάλω εκ νέου προέγκριση;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ναι.

 • ελένη
  Απάντηση

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την τόσο χρήσιμη ιστοσελίδα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ένας (μικρός) χώρος όπου θα παρασκευάζονται μπισκότα και κέικ, αλλά θα πραγματοποιούνται και ωριαία σεμινάρια ζαχαροπλαστικής για παιδιά (άνω των 7 ετών), τι άδεια λειτουργίας χρειάζεται; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα.

   Δυστυχως, με το παρον νομικο πλαισιο που υπαρχει δεν μπορει να γινει αυτο που περιγραφετε.

 • ioanna m
  Απάντηση

  καλησπέρα σας θέλω να ρωτήσω οι ώρες λειτουργείασ πρατηρίου άρτου ποίες είναι ? έχω τούς προμηθευτές 5 το πρωί και υπάρχει συστέγαση με κατοικίες και μου φέρνουν το 100 γιατί ο κανονισμός λέει για τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας . χρειάζεται τεχνική έκθεση από μηχανικό για ηχομόνωση ? έχω δικαίωμα να εγκαταστήσω ψυγείο όπως αυτό στα κρεοπωλεία ?Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   1. ωρες καταστηματων
   2. δεν βλεπω καποιο νοημα για ηχομονωση γιατι τον θορυβο τον κανουν τα οχηματα
   3. ναι , εντος του καταστηματος ( νερα , αναψυκτικα , χυμοι – οχι τυροκομικα , αλλαντικα )

   • Ioanna m
    Απάντηση

    Ευχαριστω για την απάντηση εχω τοποθετήσει στο υπόγειο του μαγαζιού μηχανήματα ψυκτικά και τα εχω βιώσει στον τοίχο και ακούγονται στο διαμέρισμα γιαυτο ρωτάω για την μελέτη ηχομόνωσης , και για την τροφοδοσία απ την στιγμή που ανοίγει το κατάστημα πρωι και ωρες κοινής ησυχίας υπάρχουν χτυπήματα και θόρυβος προερχόμενος απο το κατάστημα και εχω πρόβλημα εχω συνέχεια την αστυνομία στο μαγαζί .

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Σε αυτη την περιπτωση θα πρεπει να σκεφτειτε την ηχομονωση , η οποια καλο ειναι να μελετηθει και εφαρμοστει απο μηχανικο που γνωριζει το θεμα .

     • Ioanna m

      Δεν εχω σκοπό να κανω μόνωση γιατι θα μου κοστίσει πολυ . Μπορούν να με εξαναγκάσουν να το κανω ; Δλδ να μου στείλουν κάποια υπηρεσία ελέγχου ; Και ποια ; Ευχαριστω πολυ για τις πληροφορίες

     • Ηλίας Διαμάντης

      Θα πρεπει να σεβαστειτε τους συναθρωπους σας και να φροντισετε για την μη οχληση τους.

 • Δημητρα
  Απάντηση

  Καλημέρα,

  μπορώ στο κουρείο να βάλω υπηρεσία bar? χρειάζεται κάτι και βασικά επιτρέπεται να παρέχω στους πελάτες μου ποτά επί πληρωμή όχι κέρασμα.
  Ευχαριστώ..

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να γινει προσθηκη αδειας ως «καφε-μπαρ» και να διαμορφωθει καταλληλα ο χωρος σας .

 • Σωτηρης
  Απάντηση

  Καλησπερα, θελω να ανοιξω ενα καφε αλλα δεν εχω την συνεναιση των κατοικων της πολυκατοικιας, στον χωρο λειτουργουσε πριν καταστημα υγειονομικου ενδιαφερωντος αλλα οχι καφε, καταστατικο δεν υπαρχει στην πολυκατοικια. Υπαρχει τροπος να μπορεσω να παρω αδεια μιας και υπηρχε παλια η τελως παντων καποιος τρόπος εστω και με νομικη διαδικασια?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Αν θυμαμαι καλα υπαρχει καποια διαδικασια μεσω δικαστηριου , αλλα σας προτεινω να μην ασχοληθειτε καν .
   Θα χασατε χρονο , χρημα και ηρεμια . Βρειτε εναν αλλο χωρο .

 • κα Κολλινιατη
  Απάντηση

  Καλησπερα σας και μπραβο σας για την βοηθεια σας. Μηπως ξερετε την αιτηση και τα δικαιολογητικά για αδεια καταστήματος υγεινονομικού ενδιαφεροντος την υποβαλλει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής ? Αν μπορειτε απαντηστε μου
  Ευχαριστώ εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Ο ιδιοκτητης της επιχειρησης .

 • ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
  Απάντηση

  Καλησπέρα,
  θα ήθελα να μάθω εάν χρειάζεται άδεια για να ανοίξω κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικού τσιγάρου,υγρών κλπ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος , αρα κανετε μονο εναρξη .

 • katerina
  Απάντηση

  Λειτουργώ ένα καφενείο – τσιπουράδικο . Ακριβώς διπλά(υπάρχει μισοτοιχία και οχι πόρτα επικοινωνίας) μίσθωσα ένα χώρο 10 τ.μ και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ με την ίδια άδεια να έχω στον χώρο αυτό παγωτό και γλυκό. Αν όχι μπορώ να πάρω άδεια για τσιγάρα-ψιλικά?(ο χώρος αυτός-τα 10τ.μ. δεν διαθέτει τουαλέτα.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Μπορειτε να το χρησιμοποιητε ως προσθετη αιθουσα πελατων και να προσφερετε οτι προσφερετε στο κυριως καταστημα σας .

   • katerina
    Απάντηση

    Σας ευχαριστώ πολύ !!!!!

 • Χριστίνα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας. Θέλω να ανοίξω ένα ινστιτούτο αισθητικής και ήθελα να μάθω αν μπορώ να το ανοίξω σε χώρο όπου στα χαρτιά είναι κατοικία. Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει να γινει αλλαγη χρησης στην πολεοδομια .

 • Χρήστος
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας κ.Διαμάντη και συγχαρητήρια γαι την βοηθεία – ενημέρωση που προσφέρετε.
  Σε κατάστημα υγιεινομικού ενδιαφέροντος , με τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο, η διάβαση πεζών-τυφλών-αμεα (που βρίσκεται μπροστά από το μαγαζί) μπορεί να χρησιμοποιείται και σαν σημείο στάθμευσης και τροφοδοσίας του καταστήματος απο τον ιδιοκτήτη του (δηλαδή ανεβαίνει και κλείνει την διάβαση με το αυτοκίνητο)? Δεν υπάρχει κάποια οδική σήμανση στο πεζοδρόμιο. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Δεν υπάρχει νόμος με συγκεκριμένο ωράριο τροφοδοσίας?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Προφανως δεν μπορει να γινεται κατι τετοιο .

 • Dimitra Roussos
  Απάντηση

  Γιασας
  Για να ανοιξω κομμωτήριο σκύλον τί άδεια χρειάζομαι. Σας ευχαριστώ πολή. Ξέρω ότι δέν είναι αναγνωρισμένο επάγγελμα στήν Ελλάδα.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Δεν υπαρχει νομικο πλαισιο αδειοδοτησης για αυτη την δραστηριοτητα .

   • ΣΟΦΙΑ
    Απάντηση

    Οταν λετε δεν υπαρχει νομικο πλαισιο αδειοδοτησης τι εννοειτε? Δηλαδη τι γινεται σε αυτες τις περιπτωσεις?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Κανετε εναρξη στην εφορια .

     • Σοφια

      Δηλαδη ειναι στην κατηγορια παροχης υπηρεσιων;

     • Σοφια

      Σας ευχαριστω.

  • Δημητρα
   Απάντηση

   Σας ευχαριστώ παρα πολύ

 • Παναγιώτης
  Απάντηση

  Γειά σας και καλή χρονιά
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά. Θεωρείται επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Το ΚΔΑΠ αδειοδοτειται απο την Περιφερεια ( Δ/ση Προνοιας ) με εγκριση της υγειονομικης υπηρεσιας . Δεν ειναι η διαδικασια που διαβαζετε παραπανω , ειναι λιγο διαφορετικη .

   Καλη συνεχεια .

 • ΝΙΚΟΣ
  Απάντηση

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνετε.
  Έχω ένα καφε-παντοπωλείο με άδεια παλιά (πριν από το 1980). Στην αδεια λειτουργίας δεν φαίνονται τα τραπεζοκαθίσματα (μάλλον επειδή η άδεια είναι παλιά). Θέλω να φτιάξω το κουζινάκι που θα εξυπηρετεί την χρήση καφετέριας κάτω από μια τέντα που έχω μπροστά από το κατάστημα και μπροστά από αυτό να βάλω τα τραπεζοκαθίσματα.
  1. Το κουζινάκι πρέπει να είναι κλειστός χώρος; (θα χρειαστεί νέα άδεια δόμησης;)
  2. Εάν αφήσω το κουζινάκι μέσα στο κατάστημα θα πρέπει να προσκομίσω ότι χρειάζεται με τον νέο νόμο; (διάγραμμα ροής, τουαλέτες κλπ.)
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Το παρασκευαστηριο πρεπει να ειναι σε στεγασμενο χωρο και να εχει αδεια οικοδομης . Και στις δυο περιπτωσεις θα πρεπει να κανετε αυτα που οριζουν οι νεες διαταξεις .

   Καλη συνεχεια .

 • Αλεξης
  Απάντηση

  Χρονια πολλα και πολλα μπραβο. Σε υπο συσταση ψητοπωλειο και σε σχεση με την καμιναδα που θα τοποθετηθει σε πυργο λογω υψους,πρεπει βα βγει αδεια δομησης απο την πολεοδομια; Υποψην πως δεν θα υπαρχουν καρβουνα αλλα θα ψηνονται ολα σε εστιες υγραεριου.Α
  Αν εξελιχθει το θεμα καμιναδας σε προβλημα…θα ηταν αξιοπιστη λυση ενα συστημα φιλτρων ανθρακα;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   1. Η καμιναδα χρειαζεται αδεια απο την πολεδομια με συναινεση του 100% της οικοδομης .
   2. Αν δεν χρησιμοποιειται καρβουνα , τοτε εναλλακτικα μπορειτε να χρησιμοποιησετε συστημα με φιλτρα ανθρακα . Γενικα αυτο το δεχονται εκτος απο ορισμενες περιοχες ( πχ υγειονομικο Πειραια ) . Οποτε , τσεκαρετε με το υγειονομικο της περιοχης σας για να ειστε σιγουρος .

   Καλες γιορτες .

   • Αλεξης
    Απάντηση

    Καλες γιορτες επισης.Οποτε να συμπερανω πως με ενα συστημα φιλτρων ανθρακα δεν χρειαζεται καμιναδα σε πυργο ωστε να ξεπερναει σε υψος τα πλησιεστερα κτιρια , παρα μονο μια αποληξη του αεραγωγου που θα βγαινουν τα φιλτραρισμενα πλεον καυσαερια..;

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     To συμπερασμα σας ειναι ορθο . :)

 • θωμας
  Απάντηση

  Σε ημιυπογειο χωρο 90 τετραγωνικων πολυκατοικιας μπορω να ανοιξω καφενειο με τραπεζοκαθισματα?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Θα πρεπει στην πολεδομια να φαινεται ισογειο , να ειναι και να πληροι τις προυποθεσεις για χωρος κυριας χρησης .

   • ANESTHS
    Απάντηση

    Καλησπέρα. Μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας χώρος κύριας χρήσης; Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα μηχανουργείο χαμηλής όχλησης σε μια αποθήκη προϋφιστάμενη του 1955 στην επαρχία.

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Καλησπερα .

     Για να χρησιμοποιηθει ενας χωρος ως κυριας χρησης πρεπει να εχει κυρια χρηση απο την πολεοδομια και να εχει φυσικο φωτισμο , αερισμο και το καταλληλο υψος ( 2.40 μ ) .

     Καλη συνεχεια .

     • ANESTHS

      Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Επειδή δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για το κτίριο αυτό, πρέπει πρώτα εκδοθεί άδεια και να χαρακτηριστεί από την πολεοδομία ως χώρος κύριας χρήσης;

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Γενικα θα πρεπει να υπαρχουν νομιμοποιητικα εγγραφα για το κτισμα . Για περισσοτερες λεπτομερειες καλο θα ηταν να πατε στην πολεοδομια .

     • ANESTHS

      Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Απάντηση

  καλησπερα,
  για εστιατοριο που πληρει τις προδιαγραφες, απο τη μερα που θα ξεκινησουμε τις διαδικασιες, σε ποσες μερες υπολογιζετε να ειμαστε ετοιμοι να ανοιξουμε?
  ευχαριστω..

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Ρεαλιστικα και κατα μεσο ορο η διαδικασια περνει κανα διμηνο .

   Καλη συνεχεια .

 • Μαχη
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  θέλουμε ν΄ανοίξουμε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι, δηλ. μαθήματα θεάτρου και εικαστικά σε παιδιά κι ενηλίκους, επιπλέον θα κάνουμε και πάρτυ αλλά δεν θα προσφέρουμε τρόφιμα, θα τα φέρνουν οι ενδιαφερόμενοι. χρειάζεται να βγάλουμε κάποια άδεια λειτουργίας ή υγειονομικού? ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Επειδη θελετε αρκετα και διαφορετικα μεταξυ τους καλυτερα να πουμε τηλεφωνικως γιατι η εκταση της απαντησεως ξεφευγει απο τα συνηθισμενα .

   Καλη συνεχεια .

 • Χριστίνα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας,
  Επανέρχομαι στο ερώτημά μου περί αδειοδότησης ενός χώρου στον οποίο θα ήθελα να γίνονται εργασίες και αισθητικής και περιποίησης άκρων, για μία μικρή διευκρίνιση εάν μου επιτρέπετε κε Διαμάντη:
  Μου είπατε ότι απαιτούνται δύο άδειες από δύο διαφορετικούς φορείς; Δηλαδή θα πρέπει να πάω και στο Δήμο και στο Υγειονομικό; Δεν γίνεται να λάβω άδεια μόνο από το Υγειονομικό και να κάνω χρήση του ΦΕΚ 3106/2013?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Για την περιποιηση ακρων θα κανετε γνωστοποιηση στον Δημο .
   Για την αισθητικη θα παρετε αδεια απο την Δ/ση Υγειας της περιφερειας .
   Το ΦΕΚ που γραφετε αφορα αλλα καταστηματα ( καφε , εστιατορια κτλ ) .

   Καλη συνεχεια .

 • Γιωτα Θεοδωροπουλου
  Απάντηση

  Καλησπερα και συγχαρητηρια για την καταπληκτικη δουλεια που κανετε!
  Προκειται να νοικιασω ενα καταστημα με αδεια παραδοσιακου καφενειου και θελω να ρωτησω τα εξης:
  α) Οσον αφορα την μεταβιβαση της αδειας μου ειπαν απο το Δημο οτι αν υπαρχουν χρεη απο τον προηγουμενο και ρυθμιστουν δεν υπαρχει προβλημα. Τι γινεται ομως στην περιπτωση που υπαρχουν καταγγελειες και ποινες? Αυτα τα ‘κληρονομω’ εγω σαν νεος δικαιουχος? Μπορω εγω να γνωριζω εκ των πρωτερων αν υπαρχει περιπτωση να μπλοκαριστει η μεταβιβαση ωστε να μην προχωρησω σε εναρξη στην εφορια και σε μισθωση του χωρου?
  β) Αν θελησω αργοτερα να προσφερω κρυα πιατα και σαλατες καθως επισης και ζεστους μεζεδες που θα τους αγοραζω νομιμα απο καποιο οινομαγειριο και θα τους ζεσταινω για να τους προσφερω τι προσθηκη θα χρειαστει να κανω στην τρεχουσα αδεια (πχ σνακ μπαρ με παρασκευαστηριο η χωρις)? Για το ζεσταμα χρειαζεται να εχω απορροφητηρα, καμιναδα?
  γ) Τι αλλαγες θα χρειαστει σε κουζινα και λαντζα?

  Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
  Γιωτα Θεοδωροπυλου

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα και ευχαριστουμε για τα καλα σας λογια .

   1. Αν υπαρχουν ποινες δεν γινεται μεταβιβαση .
   2. Ναι θα πρεπει να γινει μια προσθηκη στην αδεια αναλογα με του τι προσφερετε . Θα πρεπει να υπαρχει τουλαχιστον αποροφητηρας .
   3. Ειναι αρκετα για να τα αναφερω εδω .

   Καλη συνεχεια .

 • Ζωή
  Απάντηση

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να λειτουργήσω ΚΔΑΠ σε κτίριο με άδεια χρήσης κατάστημα, ή απαιτείται αλλαγή χρήσης, και αν ναι τι χρήση.

  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Δεν μπορω να δωσω μια γενικη ναι/οχι απαντηση .

   • Ζωή
    Απάντηση

    Καλημέρα,

    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    Πιο συγκεκριμένα: σε κτίριο που πληρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της νομοθεσίας για τα ΚΔΑΠ (λειτουργούσε μέχρι πριν 3 χρόνια βρεφονηπιακός σταθμός) και έχει άδεια με χρήση καταστήματος. Γνωρίζετε αν θα πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης σε Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας;

   • Ηλίας Διαμάντης
    Απάντηση

    Στα θεματα αλλαγης χρησης εμπλεκονται πολλοι παραγοντες και καλο ειναι να μην απαντωνται μεσω internet , αλλα να βλεπουμε καθε περιπτωση ξεχωριστα .

 • Ελεάννα
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κατάστημα με άδεια χρήσης καφεκοπτείου-αναψυκτηρίου. Ο κανονισμός της πολυκατοικίας, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, απαγορεύει το άνοιγμα καφενείου. Το ερώτημα μου είναι εάν υπάγεται το κατάστημα μου στην κατηγορία των καφενείων. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλημερα .

   Τυπικα δεν εχετε προβλημα . Απο κει και περα καλο θα ηταν να μην δωσετε και πολυ βαση στον καφε ( ως ροφημα ) για να μην δωσετε πατημα σε οποιοδηποτε «στραβο» .

   Καλη συνεχεια .

 • Χριστίνα Τρυφωνίδου
  Απάντηση

  Καλησπέρα κε Διαμαντή.
  Επιθυμώ να ανοίξω κατάστημα περιποίησης άκρων καθώς και παροχής κάποιων υπηρεσιών αισθητικής, επιπλέον θα ήθελα μέσα στο χώρο να κάνω και λιανικό εμπόριο προϊόντων σχετικών, αλλά και άσχετων όπως π.χ. φω μπιζού. Τι είδους άδεια χρειάζεται, διότι ο Δημος στον οποίο ανήκω χορηγεί μόνο άδειες για μανικιουρ, ενώ για το κομάτι τις αισθητικής με παρέπεμψαν στο Υγειονομικό και για το εμπόριο επίσης δηλώνουν αναρμόδιοι…
  Επίσης, εάν έχω τις σχετικές προεγκρίσεις -λέμε τώρα- στο τέλος του τρέχοντος μήνα, και έτοιμα τα χαρτιά που απαιτούνται για την Οριστική άδεια και τα υποβάλλω αμέσως, θα μπορούσα με την υποβολή των εγγράφων να λειτουργήσω το χώρο ή πρέπει να περιμένω την οριστική έγκριση;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Αδεια περιποιησης νυχιων την δινει ο Δημος .
   Αδεια αισθητικης την δινει η Δ/ση Υγειας .
   Για το εμποριο το μονο που χρειαζεστε ειναι μια εναρξη στην εφορια . Μπορει να συνυπαρχει με τα παραπανω .
   Συμφωνα με τον νομο ανοιγετε μονο οταν εχετε Αδεια Λειτουργιας . Και αφου το λεει ο νομος , εγω δεν μπορω να πω κατι αλλο .

   Καλη συνεχεια .

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Απάντηση

  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Κ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ.
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΓ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ { ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΑΤΕ} ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ..
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Εκτιμηση κοστους θα εχετε μονο μετα απο προσωπικο ραντεβου .

 • τακης
  Απάντηση

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ…1 ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 50%θελουν και 50%δε θελουν τι γινεται?2)οι ενοικιαστες πρεπει να ερωτηθουν η οι ιδιοκτητες?3)αν θελω να ανοιξω γυμναστηριο το φεκ του 13 δεν λει τιποτα για κανονισμο πολυκατοικιας αρα δεν χρειαζεται????ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   1. Δεν εχετε πλειοψηφια . Θα ελεγα οτι δεν γινεται .
   2. Μονο οι ιδιοκτητες .
   3. Αποσο ξερω στο γυμναστηριο δεν χρειαζεται κανονισμος . Αλλα , αν θελετε μια συμβουλη , μην ανοιξετε επιχειρηση χωρις να εχετε την πολυκατοικια μαζι σας .

   Καλη συνεχεια .

 • ΒΑΣΙΛΗΣ
  Απάντηση

  καλημέρα σας, ενα μεγάλο μπράβο για τις πληροφορίες που δίνετε, θα ήθελα παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση. ενδιαφέρετε ο πεθερός μου να ανοίξει ενα καφέ μεζεδοπωλείο τι άδεια χρειάζετε και ποιά είναι η διαδικασία που θα πρέπει να κάνει ? υπόψιν οτι ξεκινάει απο το μηδέν όλη την διαδικασία.Το κατάστημα που έχει βρεί για να ενοικιάσει ήταν πριν καφέ -ζαχαροπλαστείο και φούρνος όπως επίσης οτι ο πεθερός μου είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Χρειαζεστε μια αδεια καφε – σνακ μπαρ . Την διαδικασια μπορειτε να την διαβασετε απο πανω . Για την ασφαλιση καλυτερα να ρωτησετε λογιστη .

   Καλη συνεχεια .

 • RIA
  Απάντηση

  τι άδεια χρειάζεται ένα ξενοδοχείο το οποίο διαθέτει και άδεια λειτουργίας από την Υγειονομική Υπηρεσία για Καφέ-Σνακ-Μπαρ στον ισόγειο χώρο για να μπορεί να έχει εντός του χώρου της ρεσεψιόν ή στο χώρο του καφέ σνακ μπαρ μια ντουλάπα – βιτρίνα με παραδοσιακά προϊόντα (πχ μέλι, λάδι, ελιές, χειροποίητα σαπούνια κτλ) διαθέσιμα για λιανική πώληση σε τουρίστες?
  ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Θα πρεπει να γινει μια πρσοθηκη αδειας «παντοπωλειου»

   καλη συνεχεια .

 • giannis
  Απάντηση

  καλησπερα σας

  επιχειρήσει λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. τι αδεια χρειαζεται να βγαλω?

  με εκτιμηση
  γιαννης Αθανασιου

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   καλησπερα .

   για λιανικο εμποριο χρειαζεστε μια αδεια παντοπωλειου .
   για χονδρικο εμποριο θα πρεπει να βγαλετε μια αδεια αποθηκης ( κατηγορια ΙΙ της υγειονομικης διαταξης )
   και για τα δυο τα πραγματα δεν ειναι ξεκαθαρα και δεν επιθυμω να το σχολιασω εδω .

   ελπιζω να βοηθησα .

   καλη συνεχεια .

   • Giannis
    Απάντηση

    1.χρειαζονται δυο άδειες δηλαδη;2.για αποθηκη οπως λετε ειναι εύκολη η αδεια;3.οι αποθήκες εχουν περισσότερη εφορία απο τις υπόλοιπες επιχείρησης ;

    Ευχαριστω

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Για αποθηκη δεν ειναι ευκολη η αδεια γιατι ειναι δυσκολο να βρειτε περιοχη με τις καταλληλες χρησεις γης . Για εφορια ρωτηστε λογιστη .
     Αν θελετε περισσοτερες λεπτομερειες καλυτερα να επικοινωνησουμε τηλεφωνικως .

 • σταυρος παπαδακης
  Απάντηση

  εχω ταβέρνα και ο εσωτερικος χωρος δεν με καλυβει απολυτα και σκεφτόμουνα εάν νόμιμα θα μπορουσα να τοποθετησω σε δικο μου εξωτερικο χωρο καποιου είδους κονταινερ ψυγειο η φορτηγο ψυγειο ώστε να τοποθετο εκει τροφημα η κάβα. ευχαριστω

  • σταυρος παπαδακης
   Απάντηση

   και ποια νομοθεσια το επιτρεπει ή το απαγορευει ? ευχαριστω και παλι

   • Ηλίας Διαμάντης
    Απάντηση

    Θεωρητικα ( αλλα πολυ θεωρητικα ) θα μπορουσε να γινει . Αλλα , ειναι πολυ μεγαλος κοπος να το ψαξει κανεις και να το υλοποιησει .

 • ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Απάντηση

  ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΚΛΕΙΝΕΙ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ; ΜΠΟΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΟ?

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. δεν ειμαι σιγουρος οτι καταλαβαινω τι εννοειτε . αν γινει διακοπη στην εφορια η αδεια παυει να ισχυει . συνηθως οταν κλεινουν τα μαγαζια , χανονται και οι αδειες .
   2. οχι .

   καλη συνεχεια .

 • Ελενη Αλεξανδρη
  Απάντηση

  θα ειθελα να ξερω αν πρεπει να ξανακανω αλλαγη χρησης αφου εχω την αδεια λειτουργιας

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Οχι , δεν χρειαζεται .

 • Fanis Papaxaris
  Απάντηση

  Καλησπέρα σας, και σας ευχαριστούμε εκ των προτερων για την βοηθεια που δινεται.

  Πειτε μου εάν μπορείται όσον αφορα΄την ίδρυση παντοπωλείου:
  1. είναι απαραίτητ η αποθήκη; Τι εμδαδό πρέπει να έχει.
  2. Μία τουαλέτα με προθαλαμο είναι αρκετή;
  3. Χρειάζομαι πιστοποιητικο υγειας εργαζομένων;
  4. Χρειάζομαι πιστοποιητικό εκπαίδευσης εργαζομένων;

  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   1. ναι . δεν υπαρχει ελαχιστο εμβαδον . αναλογα με το συνολικο
   2. ναι
   3. ναι
   4. τουλαχιστον εσεις πρεπει να εχετε εκπαιδευση

   καλη συνεχεια .

   • Fanis Papaxaris
    Απάντηση

    Σας ευχαριστω για την αμεση αποκριση…
    Μια τελευταια ερωτηση. Το παταρι μπορει να θεωρηθει αποθήκη;

    Ευχαριστω και παλι

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Ναι , αν ειναι νομιμο και πληροι τις υγειονομικες προδιαγραφες .

 • Ελενη Αλεξανδρη
  Απάντηση

  Για σας.Εχω αδεια λειτουργιας καταστηματος υγειονομικου ενδ που εβγαλα το2013 Κατοπιν καποιας ερευνας στην πολεοδομια δεν βρηκα την αλλαγη χρησηςπου ειχε κανει ημηχανικος μου.Αφου ομως πηγα στον δημο με διαβεβαιωσε οτι το καταστημα λειτουργει νομιμα και δεν χρειαζετε αλλαγη χρησης εφοσων υπαρχει η αδεια λειτουργιας.Θα ειθελα και την δικη σας γνωμη.Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Σε τι ακριβως θελετε την γνωμη μου ?

 • giorgos
  Απάντηση

  καλησπερα σας

  θελω να ρωτησω ,θα κανουμε εμποριο και διανομη καφε και συναφων ειδων μπισκοτα κτλ. , ολα συσκευασμενα…χρειαζεται αποθηκη για να βγαλουμε καποια αδεια η απλα κανουμε εναρξη στην εφορια???

  ευχαριστω εκ των προτέρων

  με εκτιμηση
  Γιώργος

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Αν κανετε χονδρικο εμποριο τοτε χρειαζεστε αδεια αποθηκης χονδρικου εμποριου . Αυτη η αδεια ειναι δυσκολη γιατι δεσμευεστε απο τις χρησεις γης .

   Ελπιζω να απαντησα .

   Καλη συνεχεια .

   • giorgos
    Απάντηση

    αν κανουμε διανομες σε καφετερειες και σε ξενοδοχεια τι αδεια χρειαζεται? αυτο ειναι χοδρικο εμποριο?

    σας ευχαριστω

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Αν κοβετε τιμολογια ειναι χονδρικη .

     • giorgos

      τα σουπερ μαρκετ κ.τ.λ πως κοβουν τιμολογια και πουλανε χοντρικης?ενω δεν ειναι σε τετοια περιοχη?

      ευχαριστω πολυ

     • Ηλίας Διαμάντης

      Ειναι μεγαλη συζητηση που ξεφευγει απο τον σκοπο των σχολιων . Αν θελετε περισσοτερες διευκρινησεις μπορουμε να τα πουμε τηλεφωνικως .

      Καλη συνεχεια .

 • babis
  Απάντηση

  έχω κατάστημα παντοπωλείο. έχω 2 ψυγεία έξω από το μαγαζί τα οποία όμως βρίσκονται κάτω από το μπαλκόνι, το οποίο ανήκει σε μένα. τα ψυγεία είναι πλάτους 80 εκατοστών το πολύ και το μπαλκόνι εκτείνεται στο 1,5 μέτρο και είναι νόμιμο. αυτό σημαίνει ότι δεν καταλαμβάνω δημοτικό χώρο; (το πεζοδρόμιο είναι πάνω από 5 μέτρα πλάτος.) αν ισχύει αυτό που ισχυρίζομαι τότε δεν θα χρειαστούν ξεχωριστή άδεια κατάληψης χώρου για την ανάπτυξη εμπορευμάτων.

  ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Απαγορευονται ψυγεια εκτος καταστηματος . Δεν θα παρετε αδεια .

   Καλη συνεχεια .

   • babis
    Απάντηση

    ευχαριστώ για την ανταπόκριση. αν άλλαζε η άδεια του καταστήματος, με προσθήκη ακόμη μιας άδειας, ποια θα ήταν αυτή, δεδομένου να μπορούσα να έχω νόμιμα ψυγείο εκτός καταστήματος?

    • Ηλίας Διαμάντης
     Απάντηση

     Δεν μπορειτε να εχετε ψυγειο νομιμα εκτος καταστηματος . Νομιζω ειμαι αρκετα σαφης και απολυτος .

     Καλη συνεχεια .

 • Κατερινα
  Απάντηση

  Καλησπερα θα ηθελα να κανω μια ερωτηση, γνωριζεται εαν αρκει το πτυχιο απο ιεκ αρτοζαχαροπλαστικης για να ανοιξω δικο μου αρτοζαχαροπλαστειο ή ειναι απαραιτητη η κρατικη πιστοποιηση? ευχαριστω πολυ!

 • Μαιρη
  Απάντηση

  τι γίνεται σε περίπτωση ελέγχου της αστυνομίας μετά απο καταγγελια αν δεν υπάρχει άδεια σε κατάστημα υγειονομικου ενδιαφέροντος? το κλείνουν, απλά σε γράφουν, δίνεται πρόστιμο? ευχαριστώ!!!

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Σιγουρα γινεται μυνηση και απο κει και περα εξαρταται απο την πολιτικη του Δημου , το ειδος του καταστηματος , αν ειναι χρονια η παραβαση κτλ .

   Συνηθως κινειται διαδικασια σφραγισης .

   Καλη συνεχεια .

 • ΓΙΩΡΓΟΣ
  Απάντηση

  Με την Υγ. Διατ. 96967/2012, ως προς την επιφάνεια που πρέπει να έχουν το παρασκευαστήριο και ο χώρος πλύσης, τι ισχύει; Δεν το βλέπω κάπου. Ενδιαφέρομαι για Κατάστημα εστίασης μέχρι 50 καθίσματα. Εφαρμόζονται οι επιφάνειες της παλιάς Υγ. Διατ. ;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Καλησπερα .

   Με την Υγ. Διατ. 96967/2012 δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα . Συνηθως κινουμαστε σε αυτα που οριζε η προηγουμενη υγειονομικη διαταξη .

   Καλη συνεχεια .

 • Ηλιας
  Απάντηση

  Καλη σας μερα,θελω να ανοιξω ενα μαγαζι με μπεργκερ και hot dog τα οποια θα περνω ετοιμα κ απλα θα τα ψηνω.εχω βρει ενα μικρο μαγαζι περιπου 20τετραγωνικα και ηθελα να ρωτισω 1:απο την στηγμη που τα hot dog ειναι βραστα και τα μπιφτεκια δεν βγαζουν ιδιετερο καπνο στο ψησημο ειναι απαρετιτος απο το υγειονωμικο ο εξαερισμος πανο απ την ψησταρια?και 2:χρειαζομαι καποια ειδικη αδεια?ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   1. εννοειται οτι χρειαζεται εξαερισμος
   2. μια αδεια σνακ μπαρ σας καλυπτει

   καλη συνεχεια

 • panos
  Απάντηση

  γεια σας

  και συγχαρητηρια για την δουλεια σας

  θα ηθελα να ρωτησω καταστημα για εμποριο χαρτικων απορυπαντικων και τετοιων ειδων αναλωσιμων χρειαζετε καποια αδεια η μονο εναρξη στην εφορια και τιποτα αλλο?

  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   Εναρξη στην εφορια .

 • Γιάννης
  Απάντηση

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ «πρατήριο γάλακτος ειδη ζαχαροπλαστικής τυποποιημένα ειδη παντοπωλειου»..ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ ΚΑΦΕ,ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΉ ,ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ,ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ,ΣΑΛΑΤΕΣ..ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΘΕΛΕΙ Κ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ…ΥΓ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ;;

  • Ηλίας Διαμάντης
   Απάντηση

   καλημερα .

   1. για ολα αυτα θελετε αδεια «εστιατοριου»
   2. δεν χρειαζεται να χωρισετε το μαγαζι
   3. με την υπαρχουσα αδεια απο αυτα που θελετε δεν μπορειτε τιποτα

   καλη συνεχεια

   • Γιάννης
    Απάντηση

    1.αν βγάλω αδεια εστιατορίου δεν χρειάζεται να χωρισω το μαγαζί;2.αν θέλω να προσφέρω καφε κ κάποια σνακ χρειάζεται κ άλλη αδεια;3.αν προστεθεί αδεια καφετέριας ή αναψυκτήριο δεν καλυπτομαι ή αδεια εστιατορίου καλύπτει τα παντα;ευχαριστω παρα πολύ!!!

    • Γιάννης
     Απάντηση

     Κ ποιές κινήσεις προτείνεται;;

     • Ηλίας Διαμάντης

      1. αν εννοειτε να φτιαξετε ξεχωριστη κουζινα-λαντζα προφανως ναι . αν εννοειτε το εστιατοριο να ειναι ξεχωριστο απο το πρατηριο οχι .
      2. το εστιατοριο σας καλυπτει . το πρατηριο οχι . αν θελετε μονο καφε-σνακ μαλλον δειτε κατι σε αναψυκτηριο .
      3. το εστιατοριο τα καλυπτει ολα
      4. αποφασιστε τι θελετε να κανετε και δειτε αν ο χωρος μπορει να πληρει τις προδιαγραφες για αυτο που θελετε τελικα να κανετε .

      καλη συνεχεια .

 • OLGA